Stille villavej bliver til trafikeret hovedgade

LOKALPLAN:Som borger i Nørhalne siden 1970 er det en stor glæde, at opleve byens udvikling i de senere år. Vi har tidligere set, at den ene handlende efter den anden har måttet dreje nøglen om. Vi har ændret indkøbsmønster. I dag har vi ”kun” Brugsen tilbage. Til gengæld ser vi, at håndværkere og andre selvstændige er i rivende udvikling. Det er en stor glæde at erfare, at de, der ligger i kø på rådhuset for at få en grund i de nye udstykninger, er ” gamle børn” – nu unge familier, der vender tilbage til ”forældrenes baghave”. Den nye udstykning vil give mulighed for, at endnu flere ”Nørhalne-børn” vender tilbage. Nørhalne er tiltrækkende p. gr. af socialt sammenhold, et rigt foreningsliv og gode institutioner og ikke mindst den korte vej til Motorvejen. En kreds af beboere har – med 81 underskrifter - gjort indsigelse vedr. at G. Zimmersvej skal være gennemgående fra Bygaden til Sulstedvej gennem det nye bolig / institutionsområde. Erik Ingerslev er citeret for, at planen – efter vores indsigelse - medfører, at busser og anden tung trafik ledes til Hallen fra Sulstedvej. Lille hjælp. Vi er fortsat imod beslutning, om at G. Zimmersvej bliver en gennemførende vej og gøres til ny HOVEDGADE i Nørhalne. Det fremlagte forslag indeholder placering af institution (børnehave i området). Det vil betyde, at der er 2 børnehaver + skole øst for Bygaden, hvilket vil skævvride byen. En oprindelig stille og tryg villavej bliver – med vedtagelse af Lokalplan 3.15 – omdannet til en stærkt trafikeret Hovedgade, hvor: - beboere med børn og børnebørn mister villavejens fordele og tryghed - skolebørn, der hver dag skal til skoleidræt i Hallen og senere til fodbold, håndbold m.m.m. udsættes for mange hurtigkørende biler med risiko for at blive påkørt - dagplejemødre skal holde styr på børn og holde dem på fortov, der er blokeret af biler m.m. Der var engang – ikke et eventyr – men en Østre og en Vestre skole i byen for at børnene ikke skulle gå eller cykle for langt til og fra skole. I dag er trafikmønstret et ganske andet. Børn bliver kørt til og fra skole og børnehave via G. Zimmersvej – Sandagervej eller som vi frygter, også fra Bygaden ad G. Zimmersvej forbi Hallen til evt. ny børnehave. Det vil øge belastningen på G. Zimmersvej, når familier med småbørn fra vestbyen skal til børnehaverne. Beboerne, mange er småbørnsfamilier, i de seneste udstykninger Bøgevej og Lindevej kunne have glæde af institution i deres område og dermed spare transport via G. Zimmersvej. Henv. til Tekn. Forv. fortæller, at der ikke vil blive etableret YDERLIGERE skærpende Trafikforanstaltninger på G. Zimmersvej i forb. med planens vedtagelse / gennemførelse. Med fremsættelse af Lokalplan til behandling på Byrådsmøde har Teknisk udvalg – med undtagelse af Karl Schrøder – valgt at overhøre den indsigelse, der er kommet fra beboere på G. Zimmersvej og andre brugere af adgangsvejen til Hallen. Formanden for den lokale Idrætsforening, der om nogen må formodes at have et tæt kendskab til forholdene, er ligeledes stærkt imod en gennemgående vej. Vi håber, at kunne påvirke Byrådet på deres møde den 24. august.