Stiller de skæve lige hele året

Lokal forståelse for at små ting kan have afgørende betydning for et mindretal

STØVRING:Der er plads til forbedringer, var konklussionen på et møde forleden om de handicappedes vilkår i kommunen. Borgemster Anny Winther indledte mødet med at slå fast, at Støvring kommune gerne vil blive bedre til at skabe forståelse for og imødekomme de handicappede, og at det i den forbindelse er vigtigt at gøre de handicappede synlige. - Vi er ikke verdensmestre på det her område, det véd vi, men vi vil gerne blive bedre, sgade hun ogg lagde dermed op til en dialog med en snes fremmødte, om hvordan Støvring kan blive mere handicapvenlig. Anledningen af Handicapåret, som kulminerer 3. december, som er udnævnt til den Internationale Handicapdag. - Vi har bedt udvalgene om at se på, hvad de kan gøre, forklarer Anny Winther videre. Man skal indtænke de handicappedes muligheder i den kommunale varetagelse af sine opgaver. Konkret er der planer om at anskaffe et højtaleranlæg i byrådssalen, som også kan bruges ved større arrangementer, samt et teleslyngeanlæg for at bedre vilkårene for hørehæmmede. Kommunen har også opfyldt et gammelt ønske om at gøre indgangen til rådhuset handicapvenlig og et handicaptoilet er ved at blive indrettet ved receptionen. På Hobrovej er den tidligere plejehjemshave indrettet til torv med handicapvenlige opkørsler. I forbindelse med den ny nærbanestation har kommunen desuden nedlagt veto for at få etableret en elevator. - Det koster os noget, men det må vi så betale, vi kan ikke have en jernbanestation i år 2003, som ikke kan benytte af handicappede, understreger borgmesteren videre. Winther forklarer videre, at kommunen har valgt at starte med nogle konkrete handlinger, og at det er meningen på den baggrund at indarbejde en handicapolitik i kommunens ligestillingspolitik. Ved handicapmødet forleden var der foruden handicappede til stede også forældre til multihandicappede børn, og man snakkede tilgængeligheden ved de kommunale institutioner. Senere er det meningen at holde et møde med håndværkere, bygherer og boligselskaber i kommunen, for at få indtænket de handicappedes vilkår allerede i planlægningsfasen. Små ting kan have afgørende for mindretallet i befolkningen, som er handicappede på den ene eller anden måde. Mødet skal gerne være med til at skabe forståelse for de handicappedes hverdag og at hensynet til dem ikke behøver at gå ud over hverken den arkitektoniske værdi eller en bygnings muligheder. Parkeringsforhold og handicapparkeringspladser er et centralt problem i mange handicappedes liv. Flere af de fremmødte ved mødet forleden pegede på, at der især mangler parkeringspladser ved kommunens haller, og at parkeringspladserne i nogle tilfælde ligger for langt væk fra halindgangen. Også størrelsen af parkeringsbåsene kan være et problem. Flere efterlyste større båse i takt med, at handicapbilerne er blevet større i de senere år. På børnekulturområdet kom der konkrete forslag til ny tiltag. Forældre til handicappede børn foreslog blandt andet, at kommunen tager initiativ til at samle for ældre til handicappede børn til møde. Det ville give kommunen mulighed for at orientere og fortælle om forvaltningens daglige arbejde og børnefamilierne mulighed for i samlet flok at stille spørgsmål og danne en lokal netværksgruppe.