Stillestående tog i Lindholm flyttes 350 meter

generende støj fra dieselmotorer stopper snart

Støjmålinger har vist, at togene larmer for meget, når de går i tomgang på rengøringsstationen ved Lindholm Station. Arkivfoto: Grete Dahl

Støjmålinger har vist, at togene larmer for meget, når de går i tomgang på rengøringsstationen ved Lindholm Station. Arkivfoto: Grete Dahl

Et liv uden generende støj fra dieselmotorer på stillestående tog nærmer sig for beboerne på bl.a. Poul Kærs Vej i Lindholm. Siden januar 2007 har måttet leve med motorstøj fra tog, der brugte Lindholm Station som p-plads i forbindelse med indvendig rengøring af kupéer m.v. Efter VVM-redegørelse har Naturstyrelsen Aarhus udpeget et område til en ny såkaldt risteperron 350 meter nord for den nuværende. For yderligere at dæmpe støjgenerne skal der etableres op til fem meter høje jordvolde som støjafskærmning. Med støjvoldene mener Naturstyrelsen at have imødekommet indsigelser fra et stort antal beboere i området, der frygter fortsat støj fra togenes dieselmotorer, der startes et stykke tid før afgang. Beboerne havde som alternativ foreslået at placere risteperronen ved Voervej 40, men det afslår Naturstyrelsen. Begrundelsen er blandt andet, at det vil nedsætte kapaciteten på hovedsporet samt, at meromkostningerne ved den model ikke vil stå mål med de positive virkninger på miljøet. Ved trafikforliget indgået på Christiansborg i januar 2009 bliver der afsat knap 15 millioner til projektet