Rebild

Stilling som ny ældrechef stillet i midlertidig bero

Først engang efter sommerferien vurderes behovet på ny.

Økonomiudvalget har efter en indstilling fra forvaltningen besluttet, at genbesættelsen af stillingen som ældrechef først skal vurderes på ny efter sommerferien. Det skyldes et ønske i sundhedsforvaltningen om, at der først er behov for en driftssikring af hele ældreområdet, så det fremstår som en driftssikker enhed, inden der kan træffes beslutning om krav og forventninger til en ny ældrechef. Borgmester Anny Winther (V) vil dog ikke på nuværende tidspunkt garantere, om stillingen i det hele taget vil blive genbesat på et tidspunkt.