Børnepasning

Stillinger skæres væk

Der skal spares 8,5 mio. kr. på driften i 2003

BRØNDERSLEV:Når Brønderslev Byråd onsdag aften får budgettet for 2003 til 2. behandling, er det et budget med en række besparelser, der bliver fremlagt. Der er sparet 8,5 mio. kr. på driften, og det betyder, at en række offentlige områder bliver ramt. På social- og sundhedsudvalgets område skal nye tiltag på arbejdsmarkedsområdet spare kommunen for to mio. kr. Desuden spares 1.918.000 kr. ved at lukke Thise Plejehjem 1. februar 2003. På børne- og kulturudvalgets område må folkeskolen holde for med 1,5 mio. kr. i besparelser. Dertil kommer, at der spares 330.000 kr. ved, at fripladserne i skolefritidsordningerne reduceres. Der spares en halv stilling i dagplejen, og det giver en besparelse på 145.000 kr. Vuggestuen nednormeres med fem pladser, hvilket giver en besparelse på 205.000 kr., idet der reduceres med en stilling. Ligeledes sker nednormering med en stilling på Sct. Georgs Gården, ligesom en psykolog-stilling forsvinder på Familiecentret. Teknik- og miljøudvalgets største besparelse er 570.000 kr. på de grønne områder, veje med mere. Økonomiudvalget skal spare 1.262.000 kr, heraf 400.000 kr. på bygningsvedligeholdelse. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) siger, at han håber, at reduktionerne kan ske ved normal afgang, og at det ikke bliver nødvendigt med deciderede fyringer. - For borgerne vil det ikke få væsentlig betydning med besparelserne. Men det er selvfølgelig kedeligt for dem, det kommer til at gå ud over, siger borgmester Jens Arne Hedegaard (V). - Heldigvis skal der ikke nedlægges institutioner eller lukkes noget, som vi har oplevet i andre kommuner. Efter reduktionerne kommer Brønderslev Kommune ud af 2003 med et overskud på 6,8 mio. kr. Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til godkendelse.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk