Stillinger skal slås op internt

SINDAL:Et midlertidigt MED-udvalg for de fire kommuner, der fra den 1. januar 2007 danner Ny Hjørring, har vedtaget nogle regler for internt opslag af ledige stillinger. Formålet er at give allerede ansatte i disse kommuner samt i Nordjyllands Amt en fortrinsret til ledige stillinger, og det skal medvirke til at give større tryghed i ansættelsen. Reglen om internt opslag trådte i kraft den 1. april 2005, og foruden at give fortrinsret, så skal den medvirke til at den opbyggede erfaring og faglige viden forbliver som et aktiv i den nye og større kommunes regi. Desuden kan reglen medvirke til jobrotation og at medarbejdere og dermed arbejdspladsen får yderligere kvalifikationer. Hovedreglen er, at alle varige stillinger først opslås som interne stillingsopslag, og at ansøgningsfristen er 10 kalenderdage. Disse interne opslag sker på de fire kommuners egne hjemmesider samt på hjemmesiden for Nordjyllands Amt, hvor der gøres opmærksom på, at kun medarbejdere herfra kan søge. Først når det efter 10 dage viser sig, at der ikke er nogen ansøgere til et ledigt job, så kan stillingen opslås ledig eksternt.