Lokalpolitik

Stilstand i strid om ny virksomhed

] Naboer, firma og kommunen tygger på resultatet af sent søndagsmøde

V. HASSING: Striden om, hvorvidt der ved Skovhusvej i V. Hassing skal etableres en ny, tilflyttet virksomhed, Polar Seafood Danmark A/S, kom ikke nærmere en endelig afgørelse, da sagens parter mødtes sent søndag eftermiddag for at se på de forskellige problemstillinger i sagen. - Vi havde en fornuftig snak og agter at fortsætte dialogen, siger således kommunaldirektør Erik Schmidt, som var én af de kommunale repræsentanter ved mødet, der også talte repræsentanter fra den utilfredse nabogruppe og Polar Seafood Danmark. Fra sidstnævnte firma har direktør Helge Nielsen nogenlunde den samme konklusion fra mødet som Erik Schmidt. - Der var på mødet argumenter både for og imod de forskellige ting, og vi er derfor nu hver især gået i tænkeboks, siger Helge Nielsen, der betegner søndagens møde som konstruktivt. Naboernes idé Weekendens dialogmøde var blevet stablet på benene af den fem mand store, utilfredse nabogruppe, der ikke er synderligt lun på tanken om at få et erhvervsbyggeri på op til 15 meter etableret i det nævnte område ved Skovhusvej, og det skete efter et dramatisk udspil fra Hals Byråd, hvor der i sidste uge blev sagt god for et nyt lokalplanforslag for området. Det er et lokalplanforslag, der giver plads til erhvervsbyggerier på op til 15 meters højde ved Skovhusvej, men byrådet vil kun sende forslaget til høring, hvis de utilfredse naboer gør alvor af deres tidligere fremsatte trussel om at klage til Naturklagenævnet. Denne klage vil i givet fald gå på den dispensation, der af teknisk udvalg er blevet givet i forhold til den nuværende lokalplan for området. Den fortæller blandt andet om en maksimal bygningshøjde på “kun” 8,5 meter - 6,5 mindre end der via udvalgets dispensation nu er givet plads til. Under pres Mens de utilfredse naboer derfor nok må indstille sig på, at der på et eller andet tidspunkt bliver tale om erhvervsbyggerier med den nævnte højde på 15 meter, så har nabogruppen også været sat under pres fra andre end “bare” Hals Byråd. Det er blandt andet sket fra forskellige politiske fløje i lokalsamfundet, fra V. Hassing Erhvervsforening og fra den lokale fagforeningsverden, der meget gerne ser virksomheden - og de dertil knyttede arbejdspladser - etableret i V. Hassing. Er de utilfredse naboer derfor blevet mere og mere isoleret, så er det fortsat dem, der umiddelbart sidder med de bedste kort på hånden. Det skyldes, at en klage til Naturklagenævnet vil påføre projektet en så lang tidshorisont, at Polar Seafood Danmark formentlig vil droppe tankerne om at flytte til Hals Kommune for i stedet at rette blikket imod andre kommuner - der i øvrigt allerede har meldt sig villige som modtagere af virksomheden. Polar Seafood Danmark arbejder faktisk allerede på nuværende tidspunkt med et alternativ til V. Hassing-projektet. Hvis der fra nabogruppen skal klages til Naturklagenævnet, skal det ske senest 12. juli, hvilket er fire uger efter, at teknisk udvalg traf den føromtalte beslutning om at dispensere for den nuværende lokalplan.