EMNER

Stiplan vedtaget

LØKKEN-VRÅ:Stiplanen for Løkken-Vrå Kommune er en realitet, efter at kommunalbestyrelsen forleden godkendte planen endeligt. Kommunen modtog 22 indsigelser imod stiplanen i høringsperioden, og en stor del af indsigelserne er blevet imødekommet, sådan at uønskede stier er taget ud af stiplanen, andre kommer til og nogle får et lidt andet forløb end i det oprindelige forslag til stiplanen. Med stiplanen sikres 37 stier rundt om i kommunen. Sammenlagt er der tale om 27 kilometer sti. Efter indsigelserne er 12 stier taget ud af planen, hvilket svarer til godt otte kilometer. I den endelige udgave af stiplanen vil det blive præciseret, hvilke forpligtelser der er, for de grundejere, der har en sti på deres matrikel. - Mange tror, at de skal gøre en hel masse, men det er ikke tilfældet. Stiplanen medfører ingen handlepligt for borgerne, understreger Kim Bach (fællesliste), formand for teknisk udvalg. Stiplanen kan rekvireres på kommunekontoret, og bliver formentlig også lagt ud på kommunens hjemmeside.