Tyverier

Stjå]let last]bil ram]te per]son]bil

} En stjå]let last]bil ram]te nat]ten til torsdag klok]ken 3.05 en per]son]bil, der stod par]ke]ret i MId]ter]ga]de. Efter sam]men]stø]det flyg]te]de chauf]fø]ren, og last]bi]len, der tidligere er blevet stjå]let i Sven]strup, blev fun]det ved Hals Kir]ke. Der er ingen spor af bil]ty]ven. Gæld i vækst } HALS: Byrådet godkendte på denne uges junimøde årsberetningen vedrørende borger-restancer i 2002. Den fortæller blandt andet, at borgernes samlede gæld i fjor voksede fra 19,7 mio. kr. i 2001 til 20,2 mio. kr. i 2002. Det skete på trods af kommunens erklærede mål om at få nedbragt borgergælden. Ja til ny aftale med Hals Jollelaug } HALS: Byrådet har sagt ja til en ny lejeaftale med Hals Jollelaug i forbindelse med den nye jollehavn i Hals. Den går ud på, at jollelauget skal betale kommunen en leje på 1000 kr. pr. plads - svarende til 118.000 kr. pr. år, og denne lejeaftale bygges stille op, så den i det første lejeår, 2004, kun bliver på 70 procent af det nævnte beløb, hvorefter den i de følgende år hæves til 80, 90 og endelig 100 procent. - Vi håber, at det vil give dem en god start, forklarede borgmester Bent Sørensen (S). hOU Tyveri fra udhus } Et sommerhus på Tranebærvej syd for Hou har i tiden fra den 9. til den 13. juni haft besøg af en eller flere ubudne gæster. Ved huset er en lås blevet opbrudt, og derved er man kommet indenfor. I huset fandt tyven(e) en nøgle til et redskabsskur, og herfra er der stjålet en motorsav, en græstrimmer og noget værktøj. Endnu et indbrud ved sommerhus } HOU: Det er uvist om et sommerhus-indbrud på Lien syd for Hou hænger sammen med det ovennævnte indbrud på Tranebærvej - men sikkert er det, at der er mange lignende træk. På Lien er tyven(e) trængt ind ved at klippe en hængelås til et udhus over, og derved er der blevet adgang til at stjæle en motorsav, noget håndværktøj og en plæneklipper. Indbruddet er sket i perioden 10.-14. juni. V. HAS]SING Mislykket indbrudsforsøg } Tidligt tirsdag morgen forsøgte en eller flere ukendte gerningsmænd at bryde ind i restaurant ved Springvandspladsen i V. Hassing. Tyven(e) har forsøgt at komme ind ved et vindue, men det lykkedes altså ikke. ULSTED Spritbilist fanget på Håndværkervej } Klokken 01.30 natten til onsdag fik politiet en melding om, at en bilist kørte meget usikkert. På Håndværkervej i Ulsted lykkeedes det politiet at stoppe bilen, der blev ført af en lokal kvinde i tyverne. Kvinden blev anholdt af ordensmagten. Hun har efterfølgende afgivet blodprøve, men resultatet af denne foreligger endnu ikke.