Tyverier

Stjal for at kunne købe narko

En 20 årig mand fra Fjerritslev er ved retten i Hjørring idømt ni måneders fængsel for en lang række indbrud og tyverier begået i sommeren og efteråret 2009.

Indbruddene og tyverierne blev begået på skoler, gymnasier sommerhuse og private villaer, hvor tiltalte fortrinsvis gik efter letomsættelige koster som pc'er, fjernsyn og andet elektronisk udstyr til en skønsmæssig værdi af 200.000 kroner. Efter forklaringerne i retten skulle berigelsesforbrydelserne være begået for at skaffe penge til et ret stort misbrug af stoffer. Årsagen til at der først nu falder dom i sagen er, at der er gået ret lang tid med at få resultatet af en mentalundersøgelse, der skulle klarlægge om tiltalte var strafegnet, hvilket viste sig at være tilfældet, oplyser anklageren politiassessor Torben Kaufmann, Nordjyllands Politi. Sagen blev behandlet som en tilståelsessag, hvor tiltalte, der på gerningstidspunktet kun var 17-18 år, erkendte de i alt 16 forhold. Den ene af de ni måneders fængsel er ubetinget, og betragtes som afviklet i forbindelse med varetægtsfængsling umiddelbart efter tyverierne, hvorimod de otte måneder blev gjort betinget i en prøvetidsperiode, hvor tiltalte skal underkaste sig tilsyn af kriminalforsorgen. nca