Stjal slik fra børn

EMNER 26. juni 2003 08:00

@$:]} En tyv har ikke været bleg for at stjæ]le slik fra børn. Hjal]le]rup Fri]tids]hjem nemlig haft uøns]ke]de gæs]ter. Ty]ven er kom]met ind ved at bry]de et vin]due op. Ud]byt]tet blev et fo]to]ap]pa]rat, slik, pen]ge og et bus]kort. ager]sted To bus]kryd]de]re stjå]let } Der har mellem søndag og mandag været ind]brud på en ma]te]ri]el]gård på Præstbrovej i Ager]sted. Her]fra er der stjå]let to bus]kryd]de]re. Ty]ven er kom]met ind i byg]nin]gen ved at bry]de en sky]de]dør op. DRON]NING]LUND Grav]ko ud]brænd]te } Falck i Dron]ning]lund ryk]ke]de mandag mid]dag ud til en brand på Hou Eng]vej i Mel]holt. Her var der gået ild i en grav]ko. Ma]ski]nen ud]brænd]te, men brand]år]sa]gen ken]des ikke iføl]ge sta]tions]le]der Pe]der Mejl]vang. Dag]bø]der for ty]ve]ri } En 47-årig kvin]de fra Dron]ning]lund er ved ved Ret]ten i Sæby idømt to dag]bø]der på a 150 kr. for tidligere på året at have stjå]let for 59 kr. i Fak]ta i Dron]ning]lund.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...