Børnepasning

Støj et alvorligt problem

DAGINSTITUTIONER:Over 70 pct. af folkeskolelærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere er i dag udsat for så høj støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden, at de må hæve stemmen for bare at føre en samtale. Det ligger over niveauet for maskinarbejdere og bygningsarbejdere. Hver fjerde SFO har støjniveau, der kræver høreværn hos både børn og voksne. De massive støjgener, som både børn og voksne i daginstitutioner dagligt lider under, kalder på en særlig indsats over for arbejdsmiljøet. Men regeringen har med beskæftigelsesministeren som den ansvarlige minister intet foretaget sig på området i syv år, selv om flere undersøgelsers konklusioner af forholdene ellers ikke er til at tage fejl af. I øjeblikket er buen spændt rigtig hårdt i mange kommuner, hvilket bl.a. betyder op til 14 børn pr. stue i vuggestuer. Det siger sig selv, at jo flere børn pr. stue, jo mere præger det støjniveauet negativt. Regeringen må indse, at støj i daginstitutioner ikke lader sig begrænse ved blot at sige til børnene, at de skal holde mund og være stille! Støj i daginstitutioner er et meget alvorligt problem som kan få store konsekvenser for såvel børnenes og de voksnes velfærd at ignorere. Problemet kræver derfor seriøs (be)handling nu. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat