Børnepasning

Støj et stort problem

Over 70 pct. af folkeskolelærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere er i dag udsat for så høj støj

DAGINSTITUTIONER:Over 70 pct. af folkeskolelærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere er i dag udsat for så høj støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden, at de må hæve stemmen for bare at føre en samtale. Det ligger over niveauet for maskinarbejdere og bygningsarbejdere. Hver fjerde SFO har støjniveau, der kræver høreværn hos både børn og voksne. De massive støjgener, som både børn og voksne i daginstitutioner dagligt lider under, kalder på en særlig indsats over for arbejdsmiljøet. Men regeringen har med beskæftigelsesministeren som den ansvarlige minister intet foretaget sig på området i syv år, selv om flere undersøgelsers konklusioner af forholdene ellers ikke er til at tage fejl af. Rigtig mange voksne og børn er dagligt udsat for høreskadende støj, hvilket naturligvis nødvendiggør, at indsatsen mod støj prioriteres højt og kræver fremdrift fremfor den stilstand, der hidtil har karakteriseret regeringens indsats. Mens regeringen har siddet på hænderne er problemer med høreskadende støj øget markant. Indsatsen er bl.a. blokeret af, at kommunerne typisk ikke har midler til at kunne løfte opgaven tilstrækkeligt kvalificeret. Derfor er det helt afgørende, at regeringens anlægsloft ophæves i 2009, så kommunernes økonomiske spændetrøje kan løsnes, så det er muligt at prioritere området. I dag er det nærmest omkostningsfrit for kommunerne at undlade at sikre et sikre godt arbejdsmiljø for børn og voksne i daginstitutionerne. Derfor mener jeg også, man med fordel kunne overveje en model, der belønner de kommuner, der prioriterer et godt arbejdsmiljø i daginstitutionerne og straffer dem, der ignorerer opgaven. Ved nybyggeri og renovering af skoler og daginstitutioner er det også vigtigt at medtænke, hvordan man bedst muligt reducerer støj i planlægningsarbejdet. Og så er det selvfølgelig også nødvendigt at se på institutionernes normeringer. I øjeblikket er buen spændt rigtig hårdt i mange kommuner, hvilket bl.a. betyder op til 14 børn pr. stue i vuggestuer. Det siger sig selv, at jo flere børn pr. stue, jo mere præger det støjniveauet negativt. Regeringen må indse, at støj i daginstitutioner ikke lader sig begrænse ved blot at sige til børnene, at de skal holde mund og være stille! Støj i daginstitutioner er et meget alvorligt problem som kan få store konsekvenser for såvel børnenes og de voksnes velfærd at ignorere. Problemet kræver derfor seriøs (be)handling nu.