Lokalpolitik

Støj fra bredere vej skal dæmpes

Grundejere i Bunken kræver indsats mod støj fra biler

BUNKEN:Ejere af helårshuse og sommerhuse langs landevejen i Bunken går nu til kamp for at få Nordjyllands Amt til at gøre en indsats for at beskytte dem mod støj fra landevejen. Ejerne har dannet en gruppe, som netop har henvendt sig til hvert enkelt medlem af amtsrådet for at få dem til at reagere over, hvad de selv betegner som ligegyldighed overfor støjproblemerne. - Det er, siger en talsmand for gruppen, Lars Lund, galt nok i forvejen, og med udsigten til at landevejen udvides med yderligere en kørebane, er der også udsigt til, at støjproblemerne bliver værre. - Området fra Ålbæk til Bunken er på østsiden af landevejen udlagt som sommerhusområde, og netop i sommerhalvåret er trafikken endog meget intens. Dertil kommer at landevejen ligger meget tæt på bebyggelserne, hvilket medfører væsentlige støjgener og dertil fare for områdets børn og voksne. En hyppig vestlig vindretning gør ikke støjplagen fra vejen bedre, siger Lars Lund. - Ifølge amtets egen hjemmeside var belastningen i juli 2000 helt op til 20.000 biler i døgnet. Og vejen har dermed en topplacering på listen over Jyllands mest befærdede landeveje. 10 km. betyder meget - En nedsættes af støjen med blot én til tre decibel vil betyde en nedsat støj på 20 - 50 procent. Det viser helt nye undersøgelser foretaget af Danmarks Transportforsikring, og der skal blot en reduktion på 10 kilometer i timen til at nedsætte støjen med denne decibel. Samtidig nedsættes risikoen for ulykker. Derfor er vi også søgt om nedsættelse af hastigheden, idet dette vil begrænse støjen. Men det er blevet afvist med henvisning til, at det så vil nedsætte målet om fremkommelighed til Skagen. - Mens man overalt i landet seriøst forsøger at beskytte rekreative områder og seriøst forsøger at gøre en indsats mod støjplagede danskers hverdag, - et mål i øvrigt også for Miljøministeriet, gør man åbenbart det stik modsatte i ferielandet Skagen Kommune, siger Lars Lund. - Strækningen hvor støjplagen vil være stor er kun ganske få kilometer, og mens det har stor betydning for beboernes trivsel, er betydningen for trafikken i tid minimal. Måske et minut eller to. - Undersøgelser og i øvrigt også lokale erfaringer har vist, at beplantning ikke kan reducerer støjen, ligesom jordvolde har en begrænset effekt. Samarbejde - Den mest effektive støjdæmpning opnås ved en støjdæmpende asfaltbelægning kombineret med reducering af bilernes hastighed. En "støjmur" har som bekendt størst virkning, hvis den ligger tæt mod huset eller helt tæt mod trafikken. - Men lige meget hvad der foreslås, er der kun ét mål for politikerne, nemlig at få trafikken hurtigere til Skagen. Det er en direkte tåbelig investering. Man kunne lære meget af det samarbejde, der er mellem politikere og beboere i Silkeborg, omkring en motorvej, hvor man i fællesskab forsøger at finde fornuftige løsninger. Aflastningsvej En løsning kunne for eksempel være at lave en aflastningsvej, som fulgte jernbanen i de områder, hvor trafikstøj var en belastning. En vej der fulgte jernbanen fra Hirtshaslsvej nord for Aalbæk og til viadukten ved Hulsig, ville være en langt mere fornuftig løsning. - Eller alternativt er der også megen sund fornuft i at respekter, at man nu engang har prioriteret, at der skal være et sommerhusområde, og at man derfor også tager konsekvensen og nedsætter hastigheden de få kilometer det drejer sig som, samtidig med at man laver trafikdæmpende foranstaltninger, siger Lars Lund.