Støj halveres mere end seks gange

HJØRRING:Én af de personer, der har været med til at udfærdige den nye miljøgodkendelse for skydebanerne ved Åstrupvej, er Thomas Lomholdt, der er teamleder hos teknisk forvaltning. Han er rigtig godt tilfreds med det resultat, som er kommet ud af anstrengelserne omkring de hjørringgensiske skydebaner. - Jeg synes, at det er en rigtig god og smidig løsning, som vi her er kommet frem til, lyder den umiddelbare kommentar. De to skydebaner ved Åstrupvej benyttes af henholdsvis Hjørring Skytteforening og Hjemmeværnet, og det er specielt for Hjemmeværnets vedkommende, at der kommer til at ske store forandringer. Thomas Lomholdt fortæller således, at man tidligere har beregnet støjpåvirkningen fra Hjemmeværnets bane til 94 dB, men med den nye miljøgodkendelse i hånden kræver Hjørring Kommune nu, at niveauet sænkes til under 75 dB. Umiddelbart lyder det måske ikke af så meget. Men det er det faktisk, for hvis et lydniveu blot sænkes med 3 db, så svarer det til en halvering af lyden. Støjen fra Hjemmeværnets skydebane vil altså blive halveret mere end seks gange, hvilket svarer til 1/64-del af den hidtidige støj. Det lavere støjniveau betyder i øvrigt, at der fremover er visse våbentyper, som Hjemmeværnet ikke længere vil kunne anvende ved Åstrupvej. For Hjørring Skytteforenings vedkommende er støjgrænsen endnu lavere. Her er det maksimalt tilladte støjniveau 65 dB, hvilket foreningen imidlertid allerede overholder. Grunden til, at Hjørring Skytteforening skal overholde strengere krav end Hjemmeværnet, er ifølge Thomas Lomholdt, at foreningen har ønsket tilladelse til at skyde med pistol på deres bane. Reglerne er sådan, at når der bygges en ny skydebane, og når der ønskes tilladelse til nye våbentyper, så er vilkårene skrappere end for en allerede eksisterende skydebane.