Støjen er et problem for os alle

3. FORBINDELSE: 18. januar kan man i NORDJYSKE¿s Aalborgsektion læse, at en Per Thomsen fra Nørresundby på det kraftigste fraråder en vestlig forbindelse over Limfjorden, og så fremkommer han bl a. med, at det vil blive et konstant støjhelvede. Jeg har tit, når jeg har læst argumenterne mod vestforbindelsen, forstået at det netop var det, der var det primære i de protester, der fremføres af modstanderne af en vestforbindelse. At der så ind imellem er fremkommet oplysninger om, at der gror en sjælden ukrudtsplante, eller der lever nogle sjældne skrubtudser på Egholm er en anden sag. Jeg mener at en sådan plante kan graves op og plantes et andet sted, hvor de kan gro, og skrubtudserne kan vel også flyttes til et passende sted! Nej det primære er støjen og vel også, at der kan blive en lugt af biludstødning. Jeg læser i mange af de indlæg, der skrives, at et ekstra rør til tunnellen er en bedre løsning og billigere løsning, og derfor er det sagen. Det betyder, at vestlige beboere i Aalborg åbenbart mener, at vi der bor i nærheden af motorvejen sagtens kan tåle mere støj og bilos fra den nuværende motorvej. Det er i mine øjne en meget egoistisk indstilling at have. Vi der bor her i det østlige Aalborg har vel også ret til frisk luft og fri for døgnlang støj, en støj der med årene vil flerdobles, hvis motorvejen udbygges og tunnellen udvides med et ekstra rør! Jeg bor ca. en kilometer i luftlinje fra motorvejen og kan dagligt, hvis jeg vil, høre støj, men jeg er i den situation, at jeg gennem alle årene, hvor motorvejen har eksisteret, totalt har ignoreret støjen, og i dag lægger jeg aldrig mærke til den. Det samme må I i vestbyen kunne vænne jer til! Hvis der bliver lavet en vestlig forbindelse, går jeg ud fra, at trafik - der skal til og fra Thy - vil bruge en sådan forbindelse, ligesom dem fra det vestlige Himmerland og Vendsyssel vil bruge samme, når de skal nordpå eller sydpå. Alene det taler for en vestlig forbindelse over fjorden. Hvad EU-kommisionen fremkommer med, er sagen uvedkommende. Nu er jeg en af dem, der mener, at de der kalder sig eksperter sjældent ved, hvad de udtaler sig om, de har nogle teorier, men er de noget værd i praksis? Hvis ¿eksperterne¿ var så kloge, som de foregiver, havde de for længe siden fremkommet med, at der skulle laves en vestforbindelse inden trafikken over fjorden går helt i stå.