Energiselskaber

Støjfrist til varmeværk

Hjørring Kommune har givet Taars Varmeværk indtil 1. marts til at løse deres støjproblemer, som er opstået efter værket udskiftede motoren i juli 2006. .Varmeværket har imidlertid anket kommunens afgørelse til miljøklagenævnet og har desuden sat en advokat på sagen. Lars Møller Pedersen og hans familie bor lige ved siden af varmeværket. For dem er larmen fra varmeværket uudholdelig. En måling af støjen har desuden vist, at værket larmer alt for meget i forhold til de miljøbestemmelser, der er på området. Hos Hjørring Kommune regner man med, at Miljøklagenævnet indenfor en uges tid tager stilling til, om Taars Varmeværk skal efterleve kommunens krav nu, eller om de skal vente, indtil Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse. Hvis Miljøklagenævnet skal behandle sagen, kan det tage omkring et år. På Taars Varmeværk har man ikke lyst til at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt.