Støjgener er hverdagskost

HADSUND:Naboklager over støj optager en ikke ubetydelig del af ressourcerne i kommunens teknik- og miljøforvaltning. Klagerne over Boom Bowling betragtes efter den seneste melding fra Øster Hurup som afsluttet, men p.t. er miljømedarbejder Poul Møller optaget af to andre støjsager. Ørerne er netop nu slået ud over for en taxi-vognmand fra Hadsund og en eller flere virksomheder på grænsen mellem industrikvarteret i nordbyen og holt-områderne. I førstnævnte tilfælde er forvaltningen gået i dialog med vognmanden. - Vi har bedt ham gøre rede for, hvordan han agter at drive sin virksomhed, så det ikke generer naboerne. Sagen er, at den ligger i et boligområde, og der har vi en praksis, som vi har anvendt i en anden lignende sammenhæng. Det vil sige en eller to biler, som skal kunne stå inde på grunden, og det skal ikke kunne genere naboerne, siger Poul Møller. Klagerne gælder tomgangskørsel, støj fra rengøring af biler og uro ud på de små timer. Og når det foregår i et boligområde, så er virksomheden den lille. - Det er vognmandens ansvar at finde en løsning, som alle parter kan leve med, slår Poul Møller fast. Anderledes uklart forholder det sig i holt-kvarteret, ikke mindst fordi støjsenderen ikke har kunnet lokaliseres. - Vi har fået nogle klager over støjgener derudefra, men hverken klageren eller vi har kunnet identificere støjkilden, så vi har aftalt med klageren, at vi sætter fokus på spørgsmålet i forbindelse med vores generelle tilsynskampagne her i løbet af efteråret. Det vil sige, at vi prøver at finde ud af, om der er særligt støjende anlæg på virksomhederne, og spørger ind til, hvilke tidspunkter de eksempelvis får varer ind, forklarer Poul Møller. Der er, som det kan ses af fakta-boksen her på siden, store forskelle på støjgrænserne, afhængig af hvilket område man befinder sig i. I industrikvarterer uden begrænsninger må støjen komme helt op på 70 dB uden begrænsninger. I den modsatte ende af skalaen ligger sommerhusområderne, hvor man om natten skal holde sig under 35 dB - sådan cirka svarende til hvisken. - Det er ikke meget, og hvis man spiller musik, så forplanter baslydene sig nemt til omgivelserne, men hvis man holder døre og vinduer lukket, så er det muligt at overholde grænserne, siger Poul Møller.