Støjproblemer er løst

Efter indsigelser mod en lokalplan for et butiksområde i Dronninglund, er der udarbejdet en ny lokalplan, som Miljø- og teknikudvalget godkender.

Der er kommet indsigelser omkring støj, varelevering, trafik med mere. Efter dette er der udarbejdet en ny støjberegning, og der er sket en ændring i projektet, som indebærer, at vareleveringen er flyttet væk fra Smedegade. Der er fjernet et byggefelt til boliger med et samlet areal på 1.050 kvadratmeter, for at skaffe plads til varelevering og indkørsel til denne. Den ny støjberegning sandsynliggør, at støjgrænserne kan overholdes ved levering mellem klokken 7 og klokken 16, som det var ønsket. Nu sendes det ny lokalplanforslag ud i en ny offentlig høring i otte uger.