Større åbenhed om rettigheder

Flere oplysninger ud på internettet efter møde mellem ældreråd og socialudvalg

SINDAL:Efter et møde mellem ældrerådet og socialudvalget skal forvaltningen finde ud af, om det er muligt at få flere oplysninger om borgernes rettigheder lagt ud på Sindal Kommunes hjemmeside. - Der skal jo være offentlighed i forvaltningen, og en gang imellem hører vi fra ældre, der synes, kommunen er for lukket med oplysninger omkring deres rettigheder. Det ville være skønt, hvis vi i det mindste fik dem lagt ud på internettet, siger ældrerådsformand Inger Andersen. På mødet, hvor offentlighed i forvaltningen var et af flere punkter, blev der nævnt eksempler som helbredstillæg til pensionister, kommunens maksimale tilskud til for eksempel briller og proteser samt kommunens svarfrister på ansøgninger eller henvendelser fra kommunen. - Jeg ved ikke hvor mange ældre, der har adgang til nettet, men kan vi hjælpe nogen på den måde, vil det ikke være så dumt. Det er i hvert fald et skridt på vejen til mere offentlighed. Jeg føler, at vi fik noget ud af mødet med socialudvalget, og det har før hjulpet, når vi har talt med politikerne, udtaler ældrerådsformanden. Den sidste del af bemærkningen var også møntet på andre punkter i mødet med socialudvalget. Socialforvaltningen skal således til at opstille en forretningsgang omkring sager, der skal til høring i ældrerådet, men der var enighed om, at i presserende sager kan ældrerådets høringsret blive opfyldt ved orientering om sagen via mail til rådets fomand og næstformand. - Vi har sommetider været udsat for, at vi ikke har været hørt, tilføjer Inger Andersen. Et tredje område for diskussionen med socialudvalget var omsorgspuljen og paragraf 115-midlerne, hvor ældrerådet ønskede en præcisering omkring tildeling af tilskud. Omsorgspuljen administreres af ældrerådet og penge herfra kan uddeles som medlemstilskud til pensionister og transportudgifter ved udflugt. Fra år 2004 uddeles aktivitetstilskud til ældreklubber af socialudvalget fra paragraf 115-puljen. Mere bemanding på aktivitetscentre, især Vestergården, tages med som et ønske til næste års budget.