Lokalpolitik

Større åbenhed

DEMOKRATI:Det er meget opmuntrende, at nogle byrådsmedlemmer gennem medierne i disse uger slår et slag for større åbenhed omkring tiltag og drift i Rebild kommune. Det er ligeledes opmuntrende, at der bliver kæmpet for at få en række ny faciliteter gennemført i vor ny kommune, og at det også sker i de mindre centralt beliggende byer f.eks. bibliotek og halbyggeri i Nørager. Derimod er det bekymrende, at alt for mange borgere oplever, at den daglige løbende drift på kommunens primære områder halter, lige fra skoler, fritid, ældreservice til landmænds lange ventetid på miljøgodkendelser. Den verserende sag om svømmehallen i Terndrup, kan jo også kun tolkes som et symbol på, at det kniber lidt med styringen i kommunen, som der kan være mange grunde til, men det er bestemt ikke fremadrettet, når politikere kun søger at lægge låg på sådanne sager. Og hvad der er årsag og virkning i kommunens anliggender, kan vi borgere ikke følge med i, når der ikke er den rette åbenhed til stede. En række anliggender om skoler og ældrepleje er ofte grundlag for diskussioner, vi almindelige borgere imellem. Her i den tidligere Nørager kommune er vi en del borgere, der undres over de serviceforringelser og/eller øget brugerbetaling, der finder sted på f.eks. ældreområdet, set i lyset af, at Nørager kommune var en såkaldt vanskeligt stillet kommune, mens vi nu er en del af en ny og større kommune, der med jævne mellemrum af nogle politikere kaldes en guldklump. Paradoksalt nok var Nørager, Støvring og Skørping kommuner før kommunalreformen nogle af landets mindste kommuner, og efter kommunalreformen er Rebild nu også en af landets mindste kommuner. Men alligevel er en række af kommunens anliggender blevet fjerne og fremmedgjorte for alt for mange borgere. Så hvis det er reelt ment, at det samlede byråd ønsker aktiv medvirken fra borgerne og medleven i den udvikling, der skal være i kommunen, må der lyttes intenst til nogle byrådsmedlemmers ønske om større åbenhed.