Større advarsler på cigaretterne

Advarselsteksterne på cigaretter bliver markant større, og betegnelser som mild og light forsvinder

AALBORG:Advarselsteksterne på cigaretter bliver markant større, og betegnelser som mild og light forsvinder Den fjerdedel af befolkningen, som stadig ryger, får nu lettere ved at se, at tobaksrygning er yderst sundhedsskadeligt og noget skidt for helbredet. I løbet af den næste måned begynder Skandinavisk Tobakskompagni A/S - der blandt andet producerer Prince-cigaretterne, i hvert fald at gøre advarselsteksterne på deres tobakspakninger større, så de fylder 30 procent af forsiden og 40 procent af bagsiden. Den nye ordning er ikke én, tobaksfirmaet selv har fundet på. Det har Europa-Kommissionen derimod, og siden har Folketinget omsat direktivet til dansk lov. Loven betyder, at alle danske cigaretter senest fra den 30. september i år skal have påtrykt de meget større advarsler om, hvordan helbredet er i fare, når man pulser. De mere synlige mærkater er ikke de eneste ændringer, rygerne vil komme til at mærke til i den kommende tid. Da forsvinder ord som "mild", "lights", "ultra lights" og "extra ultra lights" også fra pakkerne. I stedet kommer Prince Lights for eksempel til at hedde Prince White, Prince Ultra Lights bærer fremover navnet Prince Gold, og skal du i fremtiden have Prince Extra Ultra Lights i kiosken, må du bede om Prince Silver. Når politikerne ændrede det, var forklaringen, at ingen cigaretter er sunde. Derfor giver det folk et forkert billede, hvis der står "mild" eller "light" på pakkerne, mente de. Henved 13.000 danskere dør hvert år af rygerelaterede sygdomme og for forhåbentligt at få tallet ned, skal indholdet af tjære, nikotin og kulilte også sænkes i de danske cigaretter i den kommende tid. Direktør Claus Bagger fra Skandinavisk Tobakskompagni fortæller, at det for en almindelig rød Prince vil betyde, at tjæreindholdet reduceres fra 12 til de maksimale 10 mg, at nikotinindholdet bliver sat ned fra 1,1 til 0,9 mg, ligesom kulilten bliver på de maksimale 10 mg.