Hobro

Større bredde i Tarzan-projekt

HOBRO:Overvægtige børn i alderen 7-12 år har i efteråret boltret sig Hobro Idrætscenter to gange om ugen. Det har de gjort som et led i Projekt Tarzan - et projekt, som Hobro Kommune i samarbejde med Kurcenter Fjorden og Sund By butikken i Hobro har tilbudt børnene og deres familier med det formål at lære både børn og voksne sunde vaner med hensyn til motion og mad. Projektet er netop blevet evalueret, og evalueringen er blevet forelagt socialudvalget. Det fremgår, at Projekt Tarzen er et projekt, som har godt fat i målgruppen. Men arrangørerne vil gerne have bedre fat i forældrene og inddrage dem mere. På socialudvalgets seneste møde blev projektet diskuteret, og alle udvalgets medlemmer ser positivt på projektet. Men udvalget ser gerne, at projektet i fremtiden bliver bredere, og i højere grad involverer idrætsforeninger, skoler og daginstitutioner, og måske på den måde bedre kan nå ud til familierne. Socialforvaltningen arbejder nu videre med et forslag til, hvordan Projekt Tarzan kan se ud i fremtiden.