Større disciplin

Det er for mig (på 66 år) utroligt, at det de seneste 40 har været så problematisk at være skolesøgende i dette land.

Ikke mindst når man tager i betragtning, at i rigtig mange år i denne periode har partiet Venstre (det tidligere liberale parti) siddet for bordenden. De har om nogen været stærkt medvirkende til elendigheden, som p.t. er total. I disse dage forsøger VK-regeringen for 117. gang så at strikke en skolereform sammen i håb om at vende "skuden" hurtigt i rigtig retning. Lad mig i al stilfærdighed forsøge at gøre opmærksom på, at for at folkeskolen får et løft, som er uhyre (livs)nødvendigt for succes, er der nogle få punkter, som kikkerten skal rettes mod: 1. Eleverne skal møde til undervisning hver dag på undervisningsdage. I tilfælde af sygdom/fravær skal lægeerklæring/dokumentation foreligge. 2. Disciplin er en selvfølge, både undervisningen, men ligeledes på skoleområdet i øvrigt. 3. Ingen ekstra ferie/fridage. 4. Effektiv undervisningstime kræves. 5. Sanktionsmuligheder over for elever skærpes. 6. Mobiltelefonen helt væk fra skoleområdet. 7. 50 procent af lærerne sorteres fra hurtigt muligt som uegnede. Det foreslåede vil give mærkbare, positive resultater i løbet af en måned.