Lokalpolitik

Større ekspertise ved samling af væksthuskontorerne

Flere undrer sig, og erhvervschefen frygter, at vigtig viden går tabt hos rådgiverne

Flere har - med undren - kontaktet Thisted Dagblad, efter at det er kommet frem, at Væksthus Nordjylland lukker sit kontor i Thisted 19. december. Kontoret hed tidligere TIC Viborg Amt og Erhvervsservicecenter Viborg Amt. Men i forbindelse med amternes nedlæggelse og etableringen af en anden vækstfremmestruktur i et samarbejde mellem regionen og kommunerne, er kontoret i Thisted blevet en del af det nye Væksthus Nordjylland, som er en videreførelse af det tidligere Erhvervscenter Nordjylland. Kontoret i Thisted har tidligere haft fem medarbejdere, men har nu tre, som altså snart har deres arbejdsplads i Aalborg i stedet for i Thisted. Samtidig lukker Væksthus Nordjylland sit kontor i Hjørring med 12 medarbejdere. Beklager lukningen Erhvervschef Flemming Toftdahl-Olesen, Thy Erhvervsråd, beklager lukningen af kontoret i Thisted. Især fordi han frygter, at Væksthus Nordjylland derved vil miste kendskabet til det lokale erhvervsliv og arbejdsmarked. Hvilket kan føre til, at Væksthuset i fremtiden tager udgangspunkt i storbyen Aalborgs forhold, når der skal lægges strategier og igangsættes nye initiativer. Tror på erhvervsrådet Den frygt er reel nok, indrømmer borgmester Erik Hove Olesen (S). Men det bliver så Thy Erhvervsråds opgave at fastholde den lokale indgangsvinkel i Væksthus Nordjylland, som ejes af de 11 kommuner i regionen: - Det er en opgave, jeg er sikker på, at erhvervsrådet kan løfte, siger borgmesteren. Iværksættere skal altså henvende sig til Thy Erhvervsråd, som derefter kan trække på ekspertise hos Væksthus Nordjylland. Iværksætterne skal ikke køre til Aalborg, men får derimod gennem erhvervsrådets indsats besøg af konsulenter og andre eksperter fra Væksthuset ude hos sig selv: - Jeg er overbevist om, at Væksthus Nordjyllands bestyrelse og direktion har ret i, at vi får mere ekspertise for pengene, når der sidder 30 medarbejdere sammen i Aalborg frem for, at der sidder blot tre medarbejdere på et kontor i Thisted, siger Erik Hove Olesen. Flemming Toftdahl-Olesen har derimod svært ved at forstå, at rationalisering altid også skal betyde centralisering. Og han beklager, at der nu forsvinder yderligere tre ¿statslige¿ stillinger i Thy. Væksthus Nordjylland finansieres som følge af strukturreformen af midler fra staten de næste fire år, hvorefter statstilskuddet til erhvervsudvikling bliver en del af kommunernes bloktilskud.