Større fællesstuer på plejehjemmene

Seks beboere om en fællesstue er for lidt

NØRRESUNDBY:Stammen og Stubben. Barken og Knasten. Kvisten og Grenen, plus Blomsten og Bladet. Der er lidt "Gul Stue" over navnene. Også over nogle af malerierne på væggene. Men vi er ikke i en børnehave - tvært imod. Dette er plejehjemmet Elmely i Nørresundby, hvor 23 af de 47 beboere er demente. Malerierne er malet af demente beboere, og navne som Stammen og Stubben dækker over, at beboerne - indtil årsskiftet - var delt op i otte grupper med hver deres køkken, fællesstue - og navn. Nu er de fælles områder bygget om, så beboerne på hver af de fire etager er samlet om ét køkken og én stue. Altså enheder på 12 beboere mod tidligere det halve. Små, intime opholdsstuer er ikke længere idealet i Aalborg Kommunes plejehjem. - For ikke særlig mange år siden mente man, at seks til otte plejehjemsbeboere pr. køkken og fællesstue var det ideelle. Men i dag kan vi se, at boenhederne skule have været større. I praksis fungerer det det bedre med 11-12 beboere sammen, siger rådmand Anni Kjeldgaard (K). Hun peger på, at nogle af beboerne kan forandre sig og bliver dårligere. Nogen bliver demente, og nogen kommer ikke ud af deres stue. - De små enheder er sårbare. Man risikerer, at der kommer til at sidde nogen få, lidt ensomme beboere i fællesstuen. Derfor er det i praksis bedre med enheder på 11-12 beboere. Selma Bengtson er enig. Hun har boet på plejehjemmet Elmely i snart to år og sætter pris på at være sammen med de andre beboere. - Nu er der mere plads, og jeg kan godt li', når vi er samlet allesammen. Set fra plejehjemsleder Kis Lunds synsvinkel, handler ombygningen meget om at medarbejderne bliver mere synlige. - Tidligere havde vi som regel en medarbejder på hvert køkken. Nu kan vi have to. Det gør vores medarbejdere mere synlige for beboerne, og giver os muligheder for flere aktiviteter. Elmelys plejehjemsleder fremhæver nogle malerier, lavet af demente beboere. - Det kunne kun lade sig gøre, fordi der var flere medarbejdere i samme stue.