Boligøkonomi

større formue

] Stigningen i de offentlige vurderinger af andelsboliger har stor betydning for både foreningernes og de enkelte andelshaveres økonomi. ] Tag foreksempel en nordjysk andelsboligforening med 50 ens boliger. ] Pr. 1. oktober 2003 lød den offentlige vurdering på 12,6 millioner kroner. ] Da gælden udgjorde 6 millioner kroner i form af et realkreditlån, havde foreningen altså en nettoformue på 6,6 millioner kroner. ] Det betyder, at hver andelshaver i kraft af sin bolig havde en andelsværdi på 132.000 kroner. ] Pr. 1. oktober 2004 blev den offentlige vurdering hævet 10 procent. ] Værdien af foreningen steg dermed til 13,9 millioner kroner. ] Gælden var fortsat 6 million kroner, og foreningens nettoformue blev altså øget til 7,9 million kroner. ] Når denne værdi fordeles, typisk efter den førstkommende generalforsamling i foreningen, er andelsværdierne pludselig steget ti 158.000 kroner hver. ] Det vil sige 26.000 kroner, hvilket er lig med 20 procent. ] En pæn stigning på blot et år.Kilde: BG Bank