Større hensyn til handicappede

Aalborg Kommune får handlingsplan, der skal sikre handicappede bedre vilkår

Handicappede 30. september 2002 08:00

AALBORG: Efter have været overhørt i mange år håber formanden for handicaprådet i Aalborg Kommune, Egon Pedersen, at politikerne nu omsider vil sætte handling bag de mange flotte ord om alt det, de vil gøre for handicappede. I dag tager magistraten, der er byrådets forretningsudvalg, stilling til et forslag om en overordnet handicappolitik for hele Aalborg Kommune. Forslaget skal sikre, at der i al kommunal planlægning tages hensyn til de handicappede. - Jeg håber, at det bliver sådan, selv om de hidtidige erfaringer ikke er alt for gode, siger Egon Pedersen, som udover at være formand for handicaprådet også er formand for Dansk Blindesamfunds 21. kreds Aalborg. Handicaprådet, der tæller repræsentanter for forskellige handicaporganisationer og nogle kommunale embedsmænd, har eksisteret i 10 år. Men selv om rådet og de forskellige handicaporganisationer er blevet hørt i adskillige sager, synes Egon Pedersen ikke at politikerne og planlæggerne har lyttet ordentligt efter. I hvert fald har de ikke fulgt de handicappedes råd. - Tilgængeligheden rundt om i Aalborg lader meget tilbage at ønske, og det gælder også nyere veje, torve og pladser. Tag nu for eksempel området omkring Nytorv og Østerågade. Her er der brede fortove, men de er nærmest ufremkommelige for handicappede, fordi de handlende stiller deres varer ud midt i det hele. Desuden er fodgængerfelterne meget svære at se, siger Egon Pedersen, der som svagtseende taler af egen erfaring. Ifølge ham er banegårdspladsen, der også er totalt ombygget inden for det seneste tiår, næsten umulig at færdes på for blinde- og svagtseende, fordi der ikke er nogle klare ledelinjer. - Det er som om, det arkitektoniske altid kommer i første række, når tingene skal planlægges. Men det er min påstand, at hensynet til de handicappede og det arkitektoniske sagtens kan gå op i en højere enhed, hvis blot arkitekter og planlæggere er indstillet på det. Endda uden at tingene bliver ret meget dyrere. Den seneste dårlige erfaring, Egon Pedersen har haft, er planlægningen af den nye rutebilstation i Aalborg. Her har han og repræsentanter for andre handicaporganisationer været i Viborg og Vejle for at studere busterminaler. Men de er endnu ikke blevet indkaldt til et møde om stationen i Aalborg, sådan som de er blevet lovet. - Det kan vi nu ikke bebrejde kommunen. Det er Nordjyllands Trafikselskabs ansvar, forklarer han. Trods de mange dårlige erfaringer har Egon Pedersen alligevel et lille håb om, at Aalborg Kommune bliver mere lydhør fremover. - Alene den omstændighed, at kommunen nu får en handicappolitik, der skal tages i betrragtning i alle forvaltninger er da et signal om, at det går i den rigtige retning. Men jeg har ingen forventninger om, at alting vil ændre sig fra dag til dag. Det bliver et langt, sejt træk over mange år at få gjort Aalborg til en rigtig handicapvenlig by, konstaterer Egon Pedersen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...