DGI Landsstævne

Større hensyn

Else Schaltz kritiserer (21.1.), at DGI Nordjylland ikke udbyder fælles gymnastikhold for flere aldersgrupper til sommerens store idrætsbegivenhed, DGI’s Landsstævne i Holbæk. Når traditioner brydes medfører det kritik, og det er vi forstående for og parate til.

Det er helt korrekt, som Else Schaltz skriver, at foreningshold og landsdelhold kan deltage som et nyt initiativ fra DGI Gymnastik. Og hvorfor har vi så taget dette initiativ? Ved de seneste landsstævner har vi set et faldende deltagerantal, og det har specielt været de unge, som har valgt landsstævnet fra. Ved en rundspørge blandt de unge gymnaster, viser det sig, at de ikke ønsker at bruge tid på fællestræninger på store hold op til landsstævnet. Hvis de skal deltage, skal det være på de hold, de er aktive på til hverdag og sammen med deres kammerater, hvor de kan forsætte den målrettede træning med et højt aktivitetsniveau. Hvis Landsstævnet skal bestå fremover, er det nødvendigt at tage hensyn til de unges ønsker og behov, og sikre de gode oplevelser for fremtidens gymnaster og landsstævnedeltagere. Derfor har vi valgt, at tilbuddene til gymnasterne i Nordjylland udbydes i et tæt samarbejde mellem lokalforeninger og gymnastikudvalget i DGI Nordjylland. Dette meldte vi ud til vore lokalforeninger i september 2008, og ca. 20 hold har meldt tilbage med ønske om deltagelse. Der er tilbud i alle aldersgrupper på lokalforeningshold, landsdelshold og hold der dækker hele landsdelen, hvilket også er informeret ud til alle lokalforeninger. Dette er ikke en ommer, men vi er bevidste om, at det kan være rigtig svært at tilgodese alles ønsker, og mangler Else Schaltz et hold at deltage på, er vi åbne for at finde en løsning i samarbejde med Else Schaltz eller en lokalforening i området. Med samarbejde kan vi nå langt, og jeg glæder mig til at tage til mit 10. Landsstævne til sommer i Holbæk sammen med rigtig mange deltagere fra Nordjylland.