Lokalpolitik

Større kommune eller ej?

Er en kommune udvidelse det rigtige? Det er Thomas Kastrups antagelse, når han i tirsdag i NORDJYSKE kommer med sit indlæg om en del af Venstres byrådsgruppes modstand mod en kommune udvidelse. Der er ingen tvivl om at intentionerne med strukturreformen ikke var, at de store kommuner skulle blive større. Derfor har de øvrige store kommuner da også afholdt sig fra yderlig vokseværk. En udvidelse af en stor kommune begrænser kun mulighederne for at skabe bæredygtige kommuner rundt om den store kommune. Og det er vigtigt, at vi har stærke ligeværdige samarbejdespartner, så vi kan skabe en stærk region. I forbindelse med strukturreformen blev det også bevist at der er en effiktivisering af kommunes ydelser, indtil vi når op på ca 50.000 indbygger. Men når vi kommer over 100.000 indbygger går det den modsatte vej, hvorfor en udvidelse af Aalborg kommune, med en størrelse på næsten 170.000 indbygger næppe virker logisk. Thomas Kasturp Larsen skriver også om respekt for demokratiet - men det stammer jo fra borgerne, som vi i Aalborg har valgt ikke at høre i modsætning til i Hals. Her blev resultatet et andet end det politikerne havde flertal for. Vi mener, byrådet har truffet en forkert beslutning og at magistraten har overfortolket beslutningen ved ikke kun, at forhandle med et par enkelte kommuner, men med fire kommuner om optagelse i Aalborg kommune. Og det er vel ikke så mærkeligt at Thomas Kastrup Larsen, er af en anden opfattelse end os, da du jo selv er medlem af magistraten, som har stået for forhandlingerne. Ydermere er der nu kommet rapporten fra Bornholm, som peger på at et af kritikpunkterne, er at der har været for lidt nuanceret debat. Og at man kunne ønske sig denne viden, specielt også at få belyst de problematiske forhold ved sammenlægningen. Vi ser det da også helt klart som vores opgave som politikker at været med til at give denne debat flere facetter, netop for at vi er af den opfattelse, at der har været en alt for ensidig fremstilling. Lad mig slå fast endnu en gang, at vi der har været imod at Aalborg kommune skulle vokse sig større, har altid været for kommunereformen til gavn for de mindre kommuner. (forkortet af red.)