Større kommuner - god idé

Erhvervslivet bakker op bag tankerne om kommunesammenlægning

FJERRITSLEV:- Vi tror, det er en rigtig idé med større kommuner. Vi har brug for kommunesammenlægning. Som borgere skal vi mere og mere forholde os til, hvordan vi får skattekronerne til at slå bedst muligt til gennem effektivisering, rationalisering og forenkling, siger Finn Strier Poulsen, afgående formand for Erhvervsrådsforeningen, som mandag holdt generalforsamling. Omkring 50 medlemmer var mødt op, og debatten gik livligt om den fremtidige kommunestruktur. Flere debattører appellerede til, at så mange som muligt går aktivt ind i diskussionen. - Alle bør gøre sig nogle tanker og have visioner, så man har tænkt tingene godt igennem i god tid. Vi opfordrer byrådet til at gøre sig overvejelser og foreningslivet til at involvere sig og få indflydelse, så vi ikke bliver taget på bagkanten. Det er en udvikling, som kommer. Det er kun et spørgsmål om tid, argumenterer Finn Strier Poulsen. Tager aktivt del I sin beretning hæftede han sig ved nutidige og fremtidige initiativer til at videreudvikle kommunen. Han henviste til, at egnens virksomheder aktivt tager del i de udfordringer og muligheder, der måtte være for fortsat vækst og opremsede nogle konkrete glædelige begivenheder: Egnsbank Han Herred er blevet danmarksmester i indtjening, flere af områdets turistvirksomheder udvider og bygger til, Kunstcenter Lien markerer sig både lokalt og nationalt, og mange virksomheder og iværksættere arbejder med forskellige udviklingsprojekter. Finn Strier Poulsen udtrykte håb om, at nogle af projekterne vil komme i betragtning til midler fra for eksempel EUs Mål 2-program. Desuden var der ros til byens detailhandel for at give liv i de flotte rammer, byen har fået, og til forårsmessen i Aalborg, hvor standen blev nomineret som en af de fem bedste. På minussiden talte en nedgang i antallet af arbejdspladser igennem de sidste fem år. - Vi må erkende, at erhvervsstrukturen i Fjerritslev har en overvægt af erhverv i generel tilbagegang som for eksempel fiskeri og landbrug. Desuden har flere fremstillingsvirksomheder løbende måttet tilpasse arbejdsstyrken som følge af konjunkturerne og almindelige produktivitets- og rationaliseringshensyn, sagde Finn Strier Poulsen. Flere indbyggere Om kort tid vil Erhvervsrådsforeningen medvirke til at sætte fokus på fremtidens landdistriktspolitik i kommunen og invitere erhvervslivet til at komme med holdninger og ideer. Processen afsluttes med et visionsseminar og endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Foreningen koncentrerer sig generelt om at være med til at stimulere egnsudviklingen, for eksempel ved at give rådgivning til iværksættere og samarbejde om at gøre Fjerritslev attraktiv som bopælskommune. - Vi vil gerne have flere initiativer for at øge befolkningstallet og dermed skattegrundlaget, fastslår Finn Stier Poulsen. Han overlod i øvrigt pladsen som formand til Lars Erik Jepsen, men fortsætter selv som kasserer. Ny i bestyrelsen er Hans Jørgen Holmehave, som afløser Kurt Bislev.