Hospitaler

- Større kommuner tak

V-kvinder satte kommuner, amter og stat til debat på maj-møde

BRØNDERSLEV:1. maj er røde faner og arbejdernes kampdag. Men Venstre-kvinderne Birgitte Josefsen, Brønderslev, og Birthe Andersen, Løkken, havde indgået et tværkommunalt samarbejde og brugte aftenen på at diskutere rollefordeling mellem kommuner, amter og stat med partifællerne i Fjerrritslevkredsen. Og meldingen fra kvinderne er klar: Fremtidens kommuner skal være større. Det kommunale selvstyre skal bevares. Mens amterne skal nedlægges - hvis opgaverne vel at mærke kan løses på tilfredstillende vis i andet regi. Men nye kommunegrænser afholder de to kvinder sig fra at drage - endnu. - Strukturkommisionen er klar med et udspil til nytår, og året skal bruges til at diskuterer, hvordan vi skal løfte opgaverne, siger Birthe Andersen. - Det er vigtigt, vi får debatten. Jeg har selv flyttet mig, og jeg er ikke færdig med at tænke tanker endnu. Men jeg oplever, at befolkningen før sagde "hvis", der skal laves ændringer. I dag siger de samme mennesker "hvordan". De to kvindelige politikere vægter, at udligningsordningen kommer på plads sideløbende med strukturkommisionens arbejde. Byrådsmedlem Birthe Andersen samt amts- og byrådsmedlem Birgitte Josefsen mener ikke, at fremtiden kan bygge på tværkommunale samarbejder. - I de små kommuner kan vi ikke have eksperter på alle områder, og derfor går vi af nød ind i tværkommunale samarbejder. Men grænsen er nået. Jeg vil hellere have større kommuner, siger Birthe Andersen. - Det er fint med samarbejder. Men indflydelse og gennemsigtighed går fløjten for borgerne. Hellere en lidt større kommune med mere indflydelse og kompetence til forældrevalgte og brugervalgte bestyrelser, der er udstyret med kontrakter med kommunalbestyrelsen. - Ethvert byråd afgiver suverænitet, hver gang en kommune overgår til et tværkommunalt samarbejde, fastslår Birgitte Josefsen. Rådhus som portal V-Kvinderne er enige om, at serviceopgaverne med børn og ældre fortsat skal være i kommunalt regi. - Men det er for eksempel ikke i orden, at kommunerne kontrollere sig selv, tilføjer Birthe Andersen, og hun nævner miljø- og skatteområdet, hvor kommunen har både kontrolfunktion og servicefunktion. Birthe Andersen ønsker decentralisering: - Men ikke for enhver pris. Nogle opgaver skal centraliseres - blandt andet kontrolopgaverne. Omvendt er det vigtigt, at kommunerne har handlefrihed til forskellighed i serviceopgaver. For eksempel skal der på skoleområdet være overordnede mål og rammer. Men indenfor rammerne bør den enkelte kommunalbestyrelse fortsat have mulighed for at bevæge sig. Birgitte Josefsen oplever, at borgerne forlanger service og frit valg. - Det handler om at give borgerne mest mulig kvalitet for pengene. Og det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i, hvordan den offentlige verden ser ud om 15 år. Digitalisering vil betyde meget. Borgerne vil ikke besøge rådhuset så ofte som hidtil. Hun ser fremtidens rådhus som portalen til det offentlige - et servicecventer. Sygehusene Birgitte Josefsen har i mange år talt for nedlæggelse af amterne, og sygehusene er centrale i den debat. - I dag har amtet gymnasiet, psykiatri og de specialiserede institutionstilbud. De opgaver kan kommunerne ikke løfte i dag. Men laver man større kommuner, ser jeg intet til hinder for, at kommuner kan løfte alle opgaver, der udføres i amtsregi - på nær det specialiserede sygehusvæsen. Og det specialiserede sygehusvæsen, der tager hånd om eksempelvis hjerte- og kræftpatienter, kan ifølge Birgitte Josefsen eventuelt være statsejede eller selvejende institutioner, hvor kommunerne kan købe ydelser. - Det indebærer, at man fortsat kan have et nærsygehus eller et nærsundhedscenter - et sundhedscenter med medicinske sengepladser. Venstre-kvinderne venter spændt på den debat der følger efter nytår. - Men vi kan ikke vente fem år på en afgørelse, pointerer Birgitte Josefsen. Og Birthe Andersen følger udsagnet op: - Det har de små kommuner ikke råd til. Vi er nødt til at have en afklaring.