EMNER

Større krav til jobskabende projekter

Det lokale beskæftigelsesråd sorterer benhårdt i støtten til nye projekter

NY HJØRRING: Fremover skal der være klarere mål for nye projekter, når det handler om at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Sådan lyder udmeldingen fra det lokale beskæftigelsesråd i Ny Hjørring Kommune. På det seneste møde har rådet vurderet om en lang række projekter skal have økonomisk støtte. Det lokale beskæftigelsesråd modtager årligt penge fra staten og kommunen til lokale virksomhedsrettede aktiviteter. - Der skal strammes op på projekterne både når det gælder begrundelsen for ansøgningen og evalueringen af projekterne. Et projekt skal indeholde nytænkning og udvikling, og det skal være muligt at måle effekten, siger formanden for det lokale beskæftigelsesråd i Ny Hjørring Kommune, Mogens Bjerre. Rådet afviste at støtte projekt ”Et lettere arbejdsliv”, som er målrettet personer i Hjørring Kommune med væsentlige vægt- og livsstilsproblemer. - Der er ikke noget nytænkning i projektet. Der skal være udvikling i et projekt. Det minder i høj grad om et tilsvarende projekt, som netop er afsluttet, siger Mogens Bjerre. Han tvivler i øvrigt på, at man kan ændre folks kostvaner i løbet af et halvt år. Markmans ansøgning om penge til en virksomhedskonference med fokus på det rummelige arbejdsmarked blev også afvist, ligesom det har været svært at finde egnede kandidater til en pris til socialt ansvarlige virksomheder, så den pris er droppet for 2006 og 2007. Udvalget var til gengæld positiv indstillet overfor et projekt rettet mod nydanskere, men rådet har ikke de 650.000 kr. som projektet vil koste. - Det er et godt projekt, men vi frygter, at det snupper for meget af næste års budget. Vi vil gerne kigge på det igen, når vi kender vores budget for 2007, siger Mogens Bjerre. Budgettet for 2006 lyder på knap 2,8 mio. kr., mens det lokale beskæftigelsesråd først kender den økonomiske ramme for 2007, når politikerne har færdigbehandlet næste års budget. En anden årsag til de mange afslag er, at forvaltningen fejlagtigt troede, at det var muligt at overføre midler fra 2005 til 2006, men det har kun været muligt at flytte penge til 1. kvartal 2006. Dermed må det lokale beskæftigelsesråde tage 451.000 kr. fra dette års budget for at finansiere projekter, som allerede er igangsat.