Større nybyggeri nødvendigt når Søværnets Grundskole flyttes

Der skal bygges en svømmehal og beboelsesafsnit med 120 enkeltværelser

FREDERIKSHAVN:Flytningen af Søværnets Grundskole fra Auderødlejren til Frederikshavn kommer til at indebære en voldsom mængde nybyggeri. Klaus Hækkerup (S), der er valgt i Frederiksborg Amtskreds, har stillet forsvarsminister Søren Gade (V) adskillige spørgsmål om flytningen, og af disse spørgsmål fremgår det at: ] Der skal bygges en svømmehal i forbindelse med flytningen af skolen, idet Forsvarskommandoen mener, "at praktisk uddannelse i søværnets redningsmidler samt almen svømmeundervisning mv. forventes ikke umiddelbart at kunne gennemføres i de eksisterende svømmefaciliteter i Frederikshavn. Undervisningen påregnes afviklet i et nyetableret træningsbassin (svømmehal) ved Søværnets Grund- og Sergentskole." ] Der skal bygges 142 enkeltværelser til indkvartering af elever - heraf skal de 120 etableres ved nybyggeri, mens de sidste 22 enkeltværelser allerede eksisterer Desuden skal der også etableres 44 fire-mands belægningsstuer i forbindelse med flytningen, men den opgave skulle være til at overse: De 44 to-mands stuer man har i dag bliver opgraderet til fire-mands stuer ved at erstatte de to enkeltsenge med to køjesenge. Hvor nybyggerierne skal placeres er indtil videre et godt spørgsmål, idet Søværnets Operative Kommando ikke er gået i gang med detailplanlægningen af projektet - men det bliver ikke inde i Bangsbo Skov, der er fredskov. For så vidt angår Grønholt Skydebane er der ikke umiddelbart planer om at renovere anlægget derude. Skydebanen er for nyligt blevet moderniseret og ombygget, så den lever op til miljøkravene. Selve skydeanlægget, der ikke er verdens mest moderne, får i første omgang lov til at leve videre som det står i dag.