Lokalpolitik

Større og dyrere multihus i Brovst

Det første projekt blev for dyrt og blev kasseret - nu er et nyt og endnu dyrere klar til godkendelse

Her ses fa­ca­den til mul­ti­hu­set i Brovst, som det kom­mer til at tage sig ud ef­ter det nye pro­jek­tet, der er teg­net af ar­ki­tekt­fir­ma­et Chri­sten­sen & Rott­bøll. Mul­ti­hu­set, der bli­ver på ca. 1100 kva­drat­me­ter, byg­ges ved Brovst-Hal­lens nord­vest­li­ge ende.

Her ses fa­ca­den til mul­ti­hu­set i Brovst, som det kom­mer til at tage sig ud ef­ter det nye pro­jek­tet, der er teg­net af ar­ki­tekt­fir­ma­et Chri­sten­sen & Rott­bøll. Mul­ti­hu­set, der bli­ver på ca. 1100 kva­drat­me­ter, byg­ges ved Brovst-Hal­lens nord­vest­li­ge ende.

BROVST:Forarbejdet til et multihus i Brovst har været langt og sejt. Men et nyt projekt er nu klar, efter at det første blev kasseret i september sidste år. Hvis det går efter planen denne gang, vil opførelsen af et nyt forenings- og borgerhus til knap 18 mio. kr. kunne indledes i slutningen af året eller i begyndelsen af det nye. Multihuset skal bygges i tilknytning til Brovst-Hallen og bruges af en lang række foreninger og af borgerne i øvrigt. Det første projekt blev opgivet, fordi det ifølge licitationen ville koste 17,1 mio. kr., mens der kun var budgetteret med 11,7 mio. kr. Trods store anstrengelser lykkedes det ikke at finde de fornødne besparelser. Et enigt Brovst Byråd besluttede derfor at droppe projektet og begynde forfra. Et nyt arkitektfirma, Christensen & Rottbøll, blev antaget, og resultatet foreligger nu, efter at politikere, brugere og teknikere har diskuteret ønsker og behov igen og igen: 18 mio. kr. Et byggeri på ca. 1100 kvadratmeter til knap 18 mio. kr., større og dyrere end det oprindelige projekt. At det er blevet større skyldes bl.a. skærpede krav fra Lokale- og Anlægsfonden om større åbenhed og sammenhæng mellem multihusets forskellige rum. Fonden havde i første omgang givet tilsagn om støtte på to mio. kr., men Brovst Kommune, der står som bygherre, håber at kunne få tre mio. kr. til det nye projekt. Frivillige - Vi venter at kunne finde finansiering for det nye projekt, bl.a. ved at bruge mere frivillig arbejdskraft end først beregnet og ved at skaffe større sponsorstøtte, siger borgmester Mogens Gade (V), der håber på svar fra Lokale- og Anlægsfonden i næste måned, så man kan komme videre med projektet. Leo Pedersen, der er formand for multihusets byggeudvalg samt formand for både Brovst Idrætsforening (multihusets største bruger) og Brovst-Hallen, er godt tilfreds med resultatet: - Hvis vi kan komme igennem med det foreliggende projekt, får vi den mest optimale løsning, som vi kan opnå i øjeblikket. Så får vi et funktionelt multihus, der fungerer godt alene og sammen med hallen og kan opfylde vore behov de næste 10-15 år. Det er Brovst Kommune, der står for byggeriet. Når multihuset er færdigt, vil der blive dannet en selvejende institution Brovst Multihus, der får ansvaret for at administrere og drive huset.

Forsiden