Redningsvæsen

Større olieforurening ved Rønbjerg

Mandskab fra Beredskabet i Vesthimmerland kæmper i øjeblikket med en større olieforurening omkring havnen i Rønbjerg.

Ifølge indsatsleder Poul Øland så er det en blanding af hydraulik- og dieselolie, der har forurenet området. Søværnets Operative Kommando i Århus er netop blevet informeret omkring udslippet og samtidig har beredskabet valgt at tilkalde assistance fra Beredskabscenter Nordjylland i Thisted, fordi der er risiko for, at olien kan sprede sig til Livø Tap, som er hjemsted for flere hundrede sæler og huser den største sælbestand i Limfjorden.