EMNER

Større opbakning til flygtningevenner

Flere frivillige arbejder for at integrere flygtninge, og snart kan nye lokaler tages i brug

FJERRITSLEV:En charmeoffensiv har givet gevinst for Fjerritslev Flygtningevenner, der den seneste tid er vokset med flere frivillige hjælpere, og som snart kan flytte ind i nye lokaler. Lokal kontaktperson i gruppen er Liselotte Kjær, og hun fortæller, at der nu er 18 frivillige eller en håndfuld mere end i begyndelsen af oktober, hvor gruppen havde et møde på Fjerritslev Skole. Mødet skulle skabe interessen for det lokale arbejde med at integrere flygtninge, og selvom der ikke mødte så mange op, har det alligevel betydet, at nogle har kontaktet gruppen og siden er blevet flygtningevenner. - Det er dejligt. Men vi vil da gerne være endnu flere, så hvis man har lyst, skal man være velkommen, siger Liselotte Kjær. Hver mandag mødes de frivillige med et pænt antal flygtninge i Fjerritslev Kommune. De har lånt nogle lokaler i SiD-Bygningen i Fjerritslev, og igen i aften samles de om lektiehjælp, spil og hyggesnak. Den øgede interesse betyder, at der i morgen aften holdes møde, hvor der planlægges en kvindegruppe. Førhen har Fjerritslev Flygtningevenner især haft kontakt til mandlige flygtninge, men på grund af familiesammenføringer er opgaven nu i lige så høj grad at hjælpe kvinderne. Liselotte Kjær fortæller, at tankerne går på at samle kvinderne på lørdag formiddage. Det kan lade sig gøre, fordi flygtningevennerne til november kan rykke ind i nye lokaler. - Det ligger nu fast, at vi kan få lov til at bruge nogle lokaler i Grønnegade på hverdagsaftener og i weekender. Det er faldet i god jord, må vi sige. Det giver os nogle flere muligheder, siger Liselotte Kjær. Det var hende, som i sin tid tog kontakt til socialudvalgsformanden i Fjerritslev Kommune, Per Halsboe-Larsen (S) og med hans hjælp fik en aftale om brug af lokalerne på plads. Ganske vist holder gruppen fast i møder på mandag aftener, men ved at råde over lokalerne i Grønnegade kan andre aftener tages i brug til for eksempel skakspil for mændene, som gerne vil danne en lokal skakklub for alle. Hjælpen fra de frivillige kan så også spredes over hele ugen. I øvrigt er aldersspredningen blandt flygtningevennerne ganske stor. Eksempelvis er nogle 3.g'er fra Fjerritslev Gymnasium trådt ind i gruppen. - Det er unge, som har lyst til at hjælpe lige som os andre, siger Liselotte Kjær og rammer dermed præcist, hvad det hele handler om. At hjælpe de nye borgere med at finde på plads i et noget anderledes samfund.