Større opmærksomhed på fredede bygninger

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der er godt 300.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark og ud af dem er over 9000 blåstemplet af Kulturarvsstyrelsen som fredede. Alle medlemmer af BYFO får tilsendt et skilt gratis, mens øvrige ejere af fredede huse og bygninger kan erhverve det for 500 kroner.

I Nordjylland som i resten af Danmark findes mange fine og fredede huse og bygninger, men det kniber med at kommunikere deres status og værdi til offentligheden. Derfor er mange af de fredede bygninger over hele landet i dag ”byens bedst bevarede hemmelighed”. Det er baggrunden for, at Bygnings Frednings Foreningen (BYFO) har fået designet og fremstillet et særligt skilt til at sætte op på de fredede bygninger. Skiltet skal signalere, at her ligger en bygning med en helt unik kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. Ligesom det skal være med til at sætte husene på dagsordenen hos byens borgere, politikere og turister. Huse med X-faktor De fredede bygninger er hyppigst af ældre dato. Det er dog forkert udelukkende at forbinde dem med fortiden, for de er netop karakteriseret ved at stå som noget tidstypisk, der også peger ind i fremtiden. Der er ofte tale om fint håndværk og en særlig arkitektur, og så fortæller hver eneste bygning sin egen kulturhistorie om det liv, der tidligere har været levet her. - Fredning er den fineste blåstempling, en bygning kan opnå. Eller sagt på en anden måde, så er det det ypperste inden for dansk bygningskultur – bygninger, som aldrig går af mode. Derfor bør bevidstheden skærpes hos både husejerne selv, naboer, håndværkere, øvrige bysbørn og ikke mindst politikere og turister. For hvis ikke vi er bevidste om værdierne, kan vi hverken passe godt på dem eller udnytte deres kulturelle og historiske værdier aktivt i by-branding. En så væsentlig del af dansk kulturarv bør fremhæves, siger BYFOs formand, Birthe Iuel. Stor signalværdi Det lille skilt til at sætte på fredede bygninger har ifølge Birthe Iuel stor signalværdi. Dels fordi det her og nu skal bringe de fredede huse og bygningers kvaliteter frem i lyset, dels fordi det er den første byggesten på vejen til at udbrede kendskabet til de ofte oversete, fredede bygninger. BYFO har for eksempel planer om at søge midler til en mobilguide, hvor man direkte på mobilen kan få informationer om det hus, man står foran. For ifølge Birthe Iuel skyldes den manglende fokus på de fredede bygninger manglende viden snarere end manglende interesse. - Husene har ligget der så længe, at vi let overser dem. Og det er ærgerligt, for en stor Realdania-undersøgelse viser netop, at kulturarven spiller en stor rolle for kommunernes udvikling. Danskerne vil gerne bo og arbejde i – og i nærheden af - huse med historiske og arkitektoniske kvaliteter. Ligesom historiske bygninger tiltrækker borgere, turister og understøtter erhvervsudviklingen. Derfor er det også vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på dels at værne om og dels at videreformidle de værdier, de fredede bygninger repræsenterer, understreger hun.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk