Lokalpolitik

Større rævekager

HJØRRING:Mange frygter, at den lokale identitet og nærheden til kommunen vil gå fløjten, hvis en storkommune bliver en realitet. En borger fra Horne udtrykker det sådan: - Det er tit når sådan noget bliver lagt sammen, så kommer der mere fup og snyd ind i det. Men set i historiens lys, ser det anderledes ud. Efter kommunalreformen i 1970, hvor de små sogneråd blev afløst af større kommunalbestyrelser, så man det stik modsatte. - Tidligere var det sådan, at hvis jeg sagde noget om ham, så sagde han sikkert også noget om mig. Man boede dør om dør med sognerådsformanden og storkøbmanden, og så var det klogest at holde sin kæft. Med de større enheder, blev debatten mere fri og flere reagerede på politikernes rævekager, fortæller tidligere leder af Vendsyssel Historiske Museum, Palle Friis. Han mener også, at medierne vil have større fokus på beslutningerne i en større kommune, og dermed får borgerne mere at vide om, hvad der foregår. - Der vil altid være korruption og rævekager, men jo højere oppe i hierakiet det foregår, jo bedre er det at få skovlen under dem, der laver det, siger Palle Friis. Det lokale blomstrede. Man skal ifølge den tidligere museumsleder, heller ikke være så bange for at miste sin lokale identitet, fordi kommunerne lægges sammen. - I de første ti år efter kommunalreformen i 1970, skød der lokalarkiver op i masser af de gamle sogne, hvor man samlede historier og oplevelser om lokalsamfundet. Interessen for det lokale blev styrket, og arkiverne lever i bedste velgående idag, siger Palle Friis. - Det må være afgørende, at de tekniske ting bliver de store, mens de følsomme ting bliver de små. En storkommune skal eventuelt stadig have nogle små råd, der kan varetage interesserne i lokalsamfundet, siger Palle Friis, der understreger, at det bliver meget vigtigt at få fortalt borgerne, i hvilket regi tingene skal foregå.