Større sikkerhed til forbrugerne

At vi har en høj fødevaresikkerhed i Danmark er afgørende for mig.

Derfor er jeg også yderst tilfreds med, at vi nu sætter massivt ind for at sikre en effektiv og målrettet fødevarekontrol. Danskerne skal med ro i sindet kunne føre gaflen til munden på det lokale spisested, i tillid til at maden ikke gør dem syge. I maj indgik et bredt flertal af folketingets partier forlig om at styrke fødevarekontrollen på en række væsentlige punkter. Målet er klart og kontant: flere virksomheder overholder reglerne, og færre danskere bliver syge af den mad, de spiser. Og hvordan når vi så målet? Jo, først og fremmest ved, at fødevarekontrollen kommer oftere i de virksomheder, der ikke overholder reglerne. Disse virksomheder vil også mærke den øgede kontrol på pengepungen, idet de selv skal betale for et opfølgende tilsyn, hvis fødevarekontrollen har konstateret problemer med overholdelse af reglerne - et mærkbart incitament til at få rettet op på forholdene. De virksomheder, der følger reglerne og har styr på butikken, skal også have et skulderklap. Derfor indfører vi en ny elite-smiley. Over for forbrugerne vil den signalere tryghed, for den er beviset på, at her er en virksomhed, der har styr på tingene og vægter kundernes sundhed højt. Virksomhederne gør sig fortjent til en elite-smiley ved under flere kontrolbesøg i træk ikke at have fået nogen anmærkninger. At nogle virksomheder måske overtræder reglerne, fordi de ikke kender til dem, skal vi have lavet om på. Med forliget vil fødevarekontrollen kunne kræve, at virksomheden søger hjælp hos eksterne rådgivere eller tager et kursus for at lære fødevarelovgivningen bedre at kende. Samtidig skal den tilsynsførende hjælpe virksomhederne ved at vejlede dem om reglerne, så de ikke ufrivilligt kommer til at overtræde dem. Etniske virksomheder vil få en vejledning, der er målrettet deres særlige forhold. For forbrugerne skal det være lettere at påvirke de virksomheder, der har problemer med at overholde lovgivningen. Derfor skal hun kunne se, allerede inden hun går ind i en butik for at handle, om det er et sted, hun vil handle. Det skal en ændring af Smiley-ordningen sørge for. Det bliver altså på mange punkter sværere at snyde med f.eks. hygiejnen eller fødevarerne, og manglende orden i sagerne bliver en ”fornøjelse”, der vil kunne mærkes på pengepungen. Jeg er overbevist om, at de mange rigtig gode tiltag, der ligger i forliget tilsammen giver danske forbrugere en større sikkerhed for, at de fødevarer, de køber er helt i orden.