Større tryghed

Nu har forskellige "eksperter", typisk fra beskyttede miljøer, i lige så mange forskellige undersøgelser forsøgt at overbevise den almindelige borger om, at videoovervågning i aktuelle offentlige miljøer ingen præventiv virkning har, ligesom overvågning giver en falsk tryghedsfølelse hos den enkelte borger. Nu er der så blevet præsenteret en rimelig uafhængig undersøgelse, der viser det stik modsatte.

Synlige videokameraer har de fleste danskere det helt fint med. Folk føler sig trygge og i specielt bogligområder og skoler nedsættes kriminaliteten væsentligt. Som noget væsentligt har folk det godt med, at videoovervågning er med til at fange tyveknægte og andet godtfolk, hvilket faktisk giver mere sikkerhed - i en kort eller længere periode. Man skal heller ikke kimse af, at videooptagelser i nogle tilfælde kan dokumentere, at der ikke er hold i en anmeldelse og dermed være med til, at en uskyldig udsættes for en strafforfølgning. Rigtig meget tyder på, at der hos politiet ligger tonsvis af optagelser i forbindelse med f.eks. benzin- og metaltyverier samt tricktyverier ved pengeautomater og i forretninger. Optagelser, der ikke må anvendes offentligt på grund af et regelsæt, som faktisk er med til at beskytte en gerningsmand? Det kan så meget vel være sådan, at rigtig mange optagelser på bedste vis illustrerer samme udlændinges foretagsomhed forskellige steder i landet. Rigtig mange slipper for forfølgelse på grund af et gammelt regelsæt og politiske hensyn. Selvsagt skal vore gader og stræder ikke plantes til med videokameraer. De skal sættes op de steder, hvor de gør gavn for den lovlydige borger.