Hospitaler

Størrelsen betyder noget

Måske vil sundheds- og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) opfatte det som nordjysk træghed.

Men det er altså stadig meget svært at forstå, hvorfor en ny nordjysk region kun skal være halv størrelse af de øvrige nye sygehus-regioner, landet skal deles op i. Både ministeren og hans chef, statsminister Anders Fogh Rasmussen, har lagt op til, at grænserne fra regeringens oplæg kan justeres en smule. Men den grundlæggende skævhed består. Ved torsdagens samråd i Folketingets sundhedsudvalg understregede Lars Løkke Rasmussen, at ændringer ikke vil få den store betydning for de specialiserede afdelinger på Aalborg Sygehus. Kun få procent af patienterne kommer udenamts fra, mente han. Det står i grel kontrast til oplysninger fra sygehuset selv. Henved halvdelen af patienterne til for eksempel bypass-operationer kommer fra Ringkøbing og Viborg amter. Alene det faktum, at ministeren bruger helt andre tal end de berørte sygehuse, tyder på, at der er noget galt. Processen i vinter og forår var så hastig, at der med stor sandsynlighed er sket misforståelser på afgørende punkter. Og det kan få alvorlige konsekvenser at træffe vidtgående beslutninger på så usikkert et grundlag. Derfor er det meget svært at tro på, at faren for nordjyske patienter og personale skulle være drevet over. Læger og politikere er oprigtigt bange for udviklingen, der på få år kan gøre det umuligt at skaffe specialister til landsdelen. Men hele konstruktionen med de nye regioner, der skal drive sygehuse for penge uddelt fra staten - men uden ret til selv at udskrive skatter - antyder kraftigt, at endemålet er et statsdrevet sygehusvæsen. Det er muligvis en god løsning, men så ville det klæde regeringen at melde det klart ud. Til gengæld klæder det regeringen, at den ikke har opgivet at få Socialdemokraterne og de radikale med i et forlig. Dansk Folkeparti bør ikke have held med at tvinge noget igennem, for landets kommunale struktur er så væsentligt et anliggende, at begge landets bærende partier Venstre og Socialdemokraterne skal støtte en reform.