Størst behov for arbejdsro

I dag er det skolestart: 67.000 børn begynder i 1. kl. og endnu flere i børnehaveklasse. For dem er det en fantastisk spændende dag, som de aldrig glemmer. En festdag!

Et varsel om nye kammerater, nye udfordringer og nye muligheder. Og også for forældre og lærere er det en stor dag. Danske elever er generelt glade for at gå i skole. Og sådan skal det blive ved med at være.Selv om vi netop i disse år indfører en række nye redskaber, er har fokus på at sikre elevernes faglige udvikling, skal det ikke ske på bekostning af den glæde og kreativitet, som den danske folkeskole er så rig på. For mig er der ingen modsætning mellem faglighed og dannelse i folkeskolen. Begge dele er afgørende for vores børns fremtid – og for hele vores samfund. Og begge dele skal være en del af fremtidens folkeskole. Og jeg tror på, at vi sikrer begge dele med den nye folkeskolelov, hvor vi bl.a. med nationale mål og prøver nu gør det muligt for eleverne selv, deres forældre og lærere løbende at følge og forholde sig til den enkelte elevs faglige udvikling. Det er helt afgørende for, at vi bliver bedre til at sikre, at alle elever kommer med. Folkeskolen har allermest brug for arbejdsro. Det er også forudsætningen for, at vi får de nye redskaber til at virke og at vores børn får det bedste ud af deres skolegang. Derfor opfordrer jeg til at lukke den skyttegravskrig om skolen, som har kørt i så mange år. Mine to børn er spændte på skolestarten. Og jeg har tillid til folkeskolen. Jeg oplever, at folkeskolen er befolket af masser af engagerede og dygtige lærere og pædagoger, som vil yde det bedste, de kan for at forberede vores børn på det liv, de skal leve. Men ansvaret for vores børns skolegang kan skolen aldrig løfte alene. Det er et fælles ansvar, som vi forældre skal være med til at løfte. Alle børn har potentiale. Og en god skolegang er en uvurderlig betydning for, om vores børn kommer til at udnytte deres potentiale. Derfor er det helt afgørende, at vi forældre lever med og bakker om i skolegangen. Både når det går godt, og hverdagen er let - og når det går skidt, og hverdagen bliver sur. Skolestarten er en fest og en start på et helt nyt kapitel i vores bøns liv! Lad os kippe med flaget for skolen, børnene - og de mennesker, der skal arbejde med vores børn de næste mange år! Pøj-pøj på turen!