Teater

Størst i det små

Et af de lykkeligste sammenfald i dansk kultur er B. S. Ingemann og C. E. F. Weyse. Deres morgen- og aftensange hører til blandt de første sange, vi lærte. Vi føler, at vi altid har kendt dem, og at de repræsenterer det mest danske, vi kender. Vi kan være vidt forskellige, have stærkt divergerende politiske anskuelser, men vi er alle på bølgelængde, når vi synger disse sange. De rammer simpelt hen ind i det, man med et fortærsket ord kalder folkesjælen. Her er nogle uforgængelige folkelige og kulturelle værdier. Der er over Weyses melodier en lethed og en elegance, som til fulde folder sig ud, når sopranen Else Torp og den lyriske tenor Mathias Hedegaard tolker ”Det staar et Slot i Vesterled” og ”Bliv hos os, naar Dagen hælder”. I det hele taget er Weyses musik et fund for de romantiske digtere. Oehlenschläger skriver efter tysk forbillede librettoen til syngestykket ”Sovedrikken”, og Weyse tonesætter det med ”Skønjomfru, luk dit Vindue op” som klimaks. Endnu engang viser Mathias Hedegaard sig som vor tids suveræne fortolker af dansk sang. De to cd"er indeholder endvidere Weyses 1. og 7. symfoni, nogle klaversonater, en række etuder, samt hans julekantate. Alt sammen nydelige kompositioner, men helhedsindtrykket er trods alt, at Weyse er stor i det små og mindre i det store. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk C. E. F. Weyse: ”The Key Masterpieces Dacapo Records