Største investeringer i havnen hidtil

Udvidelse af bassin ved Fiskerihavnsgade færdig til december

FREDERIKSHAVN:Havnens ombygning af bassin 2 ved Fiskerihavnsgade løber op i 20 af de 30 mio. kr., der i år investeres i infrastruktur og servicefaciliteter. Den største investering hidtil, fremhæver havnen i en halvårsmeddelelse. Bassinet uddybes fra de nuværende fem til otte meter, så det får samme dybde som i resten af havnen. 400 meter ny spuns slås i og kajgaden udvides med 30 meter. Desuden befæstes 17.000 kvm. bagland med betonstensbelægning. - - Ved at tilføre havnen yderligere gode kajanlæg, er vi klædt på til fortsat vækst i de voldsomt stigende bulkgods-mængder, vi får over kajen, siger havnedirektør Preben Reinholt. Af halvårsmeddelelsen fra havnen fremgår også, at salget af en del af havnens yderligt beliggende, bebyggede såvel som ubebyggede erhvervsarealer, fortsætter. Salg af et enkelt større, ubebygget areal ventes afsluttet inden længe. - Så før, den er afsluttet, kan jeg ikke komme ind på, hvem køberen er, siger havnedirektøren. Havnen fik i halvåret et overskud på ni mio. kr., og varsler, at der arbejdes med planer for yderligere betydelige investeringer, som skal sikre havnens fortsatte konkurrencedygtighed. Havnen, der blev omdannet til aktieselskab fra årsskiftet, har medvirket til stiftelsen af foreningen og markedsførings-portalen Maritime Network Frederikshavn, og har også ansat en ny salgs- og marketingschef. Læs om havnens gods- og trafiktal, første halvår, i 1. sektion, Erhverv.