EMNER

Største ønske: En fodgængerovergang

SALTUM:Som så ofte før debatteres igen hastighedsdæmpende foranstaltninger igennem Saltum By. Ethvert tiltag følges med spænding. Det sidste oplæg går på hastigheds dæmpende porte eller lignende ved indfald til byen, sikkert et velment forslag. Indlægget må heller ikke opfattes som afvisende. Flot er det, at skolebørnene er bedre sikret ved de nyligt anlagte fartlamper. Nej, opfordringen til amtet er en bøn om en fodgængerovergang. Et samtaleemne, som ofte berøres. Hovedgaden gennem Saltum er så langstrakt, at mange bilister fristes til at spede op, når man har passeret indfaldene, med for høj en hastighed i midtbyen til følge. Bor man i byen og skal forcere gaden, naturligvis værst i ferietiden, er det med livet som indsats, at komme over gaden. Forslaget herfra lyder: En fodgængerovergang, lagt mellem Saltum Apotek og Sparekassen, ville være meget betryggende. Svagtseende og dårligt gående beder ofte personalet fra de to forretninger om at blive fulgt over på modsatte side. Dette kan bekræftes af det venlige personale. En flot gestus, men ikke farbar i det lange løb. En sandfærdig historie rinder mig i hu: En sommerdag, hvor det var ganske umuligt at komme fra vest til øst, stod en lokal mand på det vestlige fortov. Vores navnkundige, nu afdøde Peter Olsen, stod på det østlige fortov. Manden fra vest, råber over til Peter Olsen: "Hvordan er du kommen derover, Peter?". Peter råber tilbage: "A er føj herøver". Kære amtrådsmedlemmer, det er jule- og nytårstid, hvor man må ønske, men også have et nytårforsæt. Fodgængerovergangen er vores store ønske, måtte I som nytårsforsæt dog bare tænke ønsket rigtig godt igennem, måske endda tage opstilling i vores by, i juli/august! Godt nytår.