Største opgave: Fælles ældreråd

AARS:Det store arbejde med kommunesammenlægningen har også fyldt meget i Ældre- og Handicaprådets mødekalender sidste år. De syv møder plus arbejdsmøder rådet har holdt, har været meget præget af, at få det nye fælles ældreråd for storkommunen stablet på benene. Som bekendt bar arbejdet frugt, og 13 medlemmer er valgt til sammenlægningsældrerådet for Vesthimmerlands Kommune. Det markerede samtidig også, at dette år bliver det sidste for Ældre- og Handicaprådet i Aars Kommune. Fra 2007 overtager sammenlægnings-ældrerådet opgaverne. Der har dog været huller i kalenderen til andre opgaver sammenlægningen. Ældre- og Handicap rådet i Aars Kommune har således været involveret i en række løbende sager. Blandt andet med stisystemer i og omkring Aars, driften af Aktivitetscentret i Aars, opfølgning af inspektioner på kommunens tre plejecentre og en udvidelse af parkeringsarealet på Præstegårdsvej Derudover har rådet siddet med ved bordet, når der er blevet drøftet ældrepolitiske spørgsmål i socialudvalget samt i Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.