Lokalpolitik

Størup: Amtsrådsforeningen har svigtet Nordjylland

Ministeren er ikke den eneste skurk i striden om ventelister, mener viceamtsborgmester

NORDJYLLAND:Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har behandlet Nordjyllands Amt uanstændigt i sagen om ventelistepuljen til sygehusene. Men han er ikke den eneste skurk, mener 2. viceamtsborgmester Knud Størup (UP). - Der er lige så megen grund til at kritisere Amtsrådsforeningen, som på vore vegne har indgået aftalen med ministeren om, at de nye kriterier for puljens uddelinger indføres med tilbagevirkende kraft, siger Knud Størup. Modellen risikerer ifølge amtets beregninger at koste Nordjylland mindst 20 mio. kr. i år. Også to andre amter, der indtil nu har nydt godt af ventelistepuljen, risikerer at blive straffet, mens landets 11 andre amter nu formentlig får bedre muligheder for at komme i betragtning. Knud Størup finder, at forløbet rejser det spørgsmål, om Nordjyllands Amt fortsat bør være medlem af Amtsrådsforeningen. - Vi har her et klart og tydeligt bevis på, at når vi har behov for de andres solidaritet, så vinder flertallets hensyn til egne amtskasser. Man blæser på, at tre amter, der har gjort noget ved ventelisterne, straffes økonomisk og tilmed hænges ud som småsvindlere, siger han. Meget få venner Både amtsborgmester Orla Hav (S) og 1. viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp (V) er medlemmer af Amtsrådsforeningens bestyrelse. Niels Kr. Kirketerp deler Knud Størups kritik af foreningen - men mener trods alt ikke, at sagen bør få Nordjylland til at melde sig ud: - Der er for mig ingen tvivl om, at det har spillet ind i Amtsrådsforeningens top, at et flertal af amter kunne få gavn af en ændring af kriterierne med tilbagevirkende kraft. Det sætter formanden i et dilemma, men det mindste, man kunne have gjort, var på forhånd at drøfte emnet i bestyrelsen. Det er ikke sket, og jeg føler, at vi i denne sag ikke har haft ret mange venner, siger Niels Kr. Kirketerp. Amtsrådsforeningens formand, amtsborgmester Kristian Ebbensgaard (V) fra Roskilde Amt, siger til NORDJYSKE, at det for ham var vigtigst at få slået fast, at staten ikke tog penge, der allerede var udbetalt fra puljen, tilbage. At de tre amter så ikke får flere penge, før de efter de nye regler har gjort sig fortjent til dé beløb, de indtil nu har fået efter de gamle regler, må man leve med, mener amternes formand. - Jeg håber meget, at de nye regler betyder, at flere patienter i hele landet behandles, siger han. Amtsrådsforeningen (og i øvrigt også Nordjyllands Amt) advarede i sin tid mod alene at udbetale penge efter antallet af planlagte indgreb, netop fordi det kan være svært at skelne mellem planlagte og ikke-planlagte indgreb. Efter de nye regler tæller begge former med, når puljen skal udbetale penge. - Det er godt - men det allerbedste havde været, at ministeren fra begyndelsen havde lyttet til amterne og fra dag ét havde uddelt pengene efter disse kriterier, siger Kristian Ebbensgaard.