Størup er tilfreds med årsregnskabet

Omlægning af specialindsatsen for børn giver lille minus i kommunens resultat for 2004

HIRTSHALS:Borgmester Knud Størup (UP) er godt tilfreds med årsregnskabet for Hirtshals Kommune i 2004. Det udgiftsbaserede regnskab viser et lille minus på 0,9 mio. kr., mens det omkostningsbaserede virksomhedsregnskab, som kommunerne fremover skal lave er anderledes positivt, for der står et plus på 16,6 mio. kr. I en overgangsfase, skal kommunerne udarbejde begge regnskaber. Den væ-sentligste forskel er, at det fulde beløb afskrives med det samme i forbindelse med investeringer i det gamle regnskab, mens investeringerne afskrives løbende eftersom de falder i værdi efter den nye regnskabsmetode. - Regnskabet er fuldt acceptabelt, og jeg er godt tilfreds med facit, selvom jeg selvfølgelig helst vil fremlægge regnskabet med 16,6 mio. kr. i plus, siger borgmester Knud Størup. Egenkapitalen ser også fornuftig ud med et plus på 280 mio. kr., og det er uden vejanlæg og Hirtshals Havn, for havnen har alene en egenkapital på 300 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning viser et plus på 18 mio. kr. Ændret strategi Årsagen til underskuddet i det udgiftsbaserede regnskab skyldes, at børne- og kulturområdet er i gang med en større omlægning af specialindsatsen for børn, og derfor er budgettet overskredet med 6,1 mio. kr. - Det er aftalt politisk, og det sker for at bringe omkostningerne ned til anbringelser og andre specialtilbud, som vi ikke selv har kunnet løfte i kommunen, siger borgmesteren. Strategien skulle gerne i løbet af to-tre år både skabe bedre rammer for børnene og færre udgifter for kommunen. - Strategien ser allerede nu ud til at være rigtig, for alene i 1. kvartal i år har der været et mindreforbrug på godt 600.000 kr. på det område, konstaterer Knud Størup. Regnskabet er også belastet af øget udgifter til det sociale område til førtidspension og kontanthjælp, hvor der er givet en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. - Vi er ikke herre over de sociale udgifter, så der kan ske overskridelser, men en del af pengene kommer retur igen fra staten, siger Knud Størup. Borgmesteren mener dog overordnet set, at budgetdisciplinen har været god.