EMNER

Støt et liberalt Europa

I morgen, søndag 13. juni, er der valg til Europa-Parlamentet. De kommende dage kulminerer valgkampen, og det er derfor ekstra vigtigt at huske på, hvorfor vi er medlem af EU.

Få har udtrykt det så klart som den fremsynede franske udenrigsminister, Robert Schuman, der for mere end 50 år siden var med til at skabe fundamentet for det EU, som vi kender i dag: "Vi må ikke skabe et Europa, der kun tjener de frie folkeslags interesser. Det skal også være i stand til at åbne armene for folkene i Østeuropa, der - når de er blevet befriet fra undertrykkelse - vil søge om tilknytning og moralsk støtte". Optagelsen af de 10 nye medlemslande i EU den 1. maj i år viser, at Schumans vision stadig er lige aktuel. For det europæiske hus er rummeligt og ikke en lukket klub for rige vesteuropæere. For første gang nogensinde er størstedelen af Europa forenet i et demokratisk fællesskab, der arbejder for fred, frihed og velstand. Denne historiske udvikling havde ikke været mulig uden EU. Derfor er der også en historisk stor opbakning til dansk medlemskab af EU, hvor mere end to ud af tre mener, at vi hører til. Valget til Europa-Parlamentet er vigtigt, for det er her i den europæiske smeltedigel, at Europa finder fælles fodslag på mange af de områder, som vi bedst løser i fællesskab. Europa-Parlamentet er en politisk kampplads, ganske som vi kender det fra Folketinget, og beslutninger der træffes her har også stor betydning for os danskere. Som det direkte folkevalgte organ i EU, er parlamentet en demokratisk garant for, at politiske spørgsmål ikke bliver underlagt snævre nationale hensyn. Et af parlamentets vigtigste arbejdsopgaver er at sikre demokratisk indflydelse på tværs af landegrænser, og parlamentet har en meget væsentlig indflydelse på EU-regler, som senere bliver til lovgivning i Danmark. Så det er en indflydelse, der betyder noget - også for den enkelte dansker. I de kommende år vil Europa-Parlamentet få større indflydelse på EU's udvikling, og valget på søndag kan derfor få stor betydning for Europas fremtid. Siden vi første gang valgte medlemmer til Europa-Parlamentet i 1979, har Venstre været stærkt repræsenteret i parlamentet. De seneste fem år har vi gennem vores medlemskab af den liberale gruppe - som har været tungen på vægtskålen i parlamentet - været med til at sikre et mere liberalt Europa. Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet har bestandigt søgt at hindre unødig regulering i Europa. En af vore mærkesager er netop at gennemføre en afbureaukratisering og regelforenkling i EU. En anden er at satse målrettet på forskning og uddannelse. For det er her at fremtidens arbejdspladser og Europas velstand skal skabes. Vi vil bruge penge på at udvikle en kur imod kræft, og vi vil arbejde for, at EU skal have et øget globalt engagement. Vi vil opprioritere indsatsen mod AIDS i ulandene, og EU skal påtage sig et øget globalt ansvar og have verdens bedste katastrofehjælp. Fremtidens Europa er åbent og uden grænser. De undertrykte central- og østeuropæere, som Robert Schuman omtaler, er en del af den europæiske familie, og deres erfaringer med kommunismen har givet dem en liberal verdensanskuelse. Vælg derfor Europa frem for sofaen i morgen og vær med til at styrke et liberalt Europa.